Sangere


Sanger; en person som framfører sang gjennom å bruke stemmebåndene på en instrumental måte, ofte i sammenheng med instrumental musikk og/eller rytmer framført gjennom bruk av ett eller flere andre musikkinstrumenter.


I et spel kan en sanger være solist eller del av et kor, men også ha oppgaver som skuespiller eller inngå i koreografi.

I en oppsetning som krever mye sang og/eller et kor, engasjeres ofte en sangpedagog

Relevant lesestoff:


Som sanger i et spel

- Av Lars Eggen.


Organisasjon:


Norsk Operasangerforbund


Creo