Servicefunksjoner


 

Her beskrives noen viktige funksjoner knyttet til en spelproduksjon. Hvilke servicefunksjoner det er behov for vil variere og uventede oppgaver kan dukke opp.

Publikums opplevelse av en forestilling kan påvirkes av eksempelvis parkeringsmuligheter, toalettforhold, skilting og vakthold og er noe som kan prege et spels omdømme.

De ulike funksjonene er plassert gruppevis. Dette for å samle de viktigste oppgavene.

Antall personer i gruppene avhenger av spelets ressurser og forestillingens behov.

Leder for gruppa deltar på produksjonsmøtene.

Gruppene må følge oppsatt budsjett og produksjonsplan.

Gruppene må i samarbeid med produksjonslederen og de kunstneriske ansvarlige vurdere og ta konsekvensen av hvordan skiftende værforhold kan påvirke arbeidet.