SPELHANDBOKA:

 OM SPELHANDBOKA
 PRODUKSJONSMODELL

 ADMINISTRASJON
 KUNSTNERISK ANSVAR
 BINDELEDDSFUNKSJONER
 UTØVERE
 SCENE
 SERVICEFUNKSJONER
 FORESTILLING

 ARTIKLER, INTERVJUER
 VEDLEGG OG LENKER

 INNHOLD

 

Spelfondet

Søknadsfrist januar.

Lokale og regionale friluftsspel/historiske spel under etablering (nye) og allerede etablerte historiske spel kan søke. For etablerte spel skal midlene gå til å videreutvikle og heve kvaliteten på spelet. Det er en forutsetning at spelet har en organisasjonsform som sikrer kontinuitet.
(Mer informasjon hos Norsk teaterråd)


             

 

Foto oppe til høyre: Kanalen - et spell om Støa kanal .

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no