Trivselsgruppe


Trivselsgruppa har ansvaret for å arrangere ulike sosiale tiltak i prøve- og forestillingsperioden for alle uansett alder. Disse må legges opp slik at de inkluderer barn, dersom det er barn med i produksjonen.

  • Oppstartsfest
  • Utflukter
  • Kurs
  • Premierefest
  • Avslutningsfest

Det sosiale miljøet er en av grunnene til at frivillige legger ned hundrevis av dugnadstimer på og bak scenen i en øvings- og forestillingsperiode. Et godt sosialt miljø kan også påvirke innleide profesjonelles lyst til å komme tilbake til et spel.

Forholdet til alkohol varierer fra sted til sted, fra miljø til miljø og fra individ til individ. Om moderat omgang med alkohol med barn til stede oppleves som akseptabelt, bør det fastsettes et tidspunkt der de yngste skal forlate sammenkomsten.


 

Relevant lesestoff:


Servicefunksjoner