Vaktholdsgruppe


Vaktholdsgruppa har flere oppgaver:

 

 • Ha ansvaret for vaktholdet og sikkerheten under prøveperioden og forestillingene (både for aktører og publikum)
 •  

 • Sørge for gode parkeringsmuligheter under prøveperioden og forestillingene (både for aktører og publikum).
 •  

 • Sette opp og fjerne informasjonsskilt.
 •  

 • Ha ansvar for evakuering i tilfelle fare (eksempel: brann, lyn/torden) og sørge for at rømningsveger er tydelig oppmerket og ikke blokkeres.
 •  

 • Sørge for tilstrekkelig brannslukningsutstyr.
 •  

 • Sørge for at byggverk som tribuner, boder og liknende tåler belastningen fra publikum og aktører.
 •  

 • Sørge for at byggverk tåler belastninger fra vind og regn.
 •  

 • Vurdere behov for eventuelle dyrepassere og inngjerding før, under og etter forestillingene.
 •  

 • Samarbeide med lokalt hjelpekorps, grunneier, politi, parkeringsetat og brannvesen om gode rutiner for parkering, brannvern og sikkerhet.