Spelhandboka er en nettbasert håndbok i teaterproduksjon. Redaksjonen har base i Trondheim.
Kjernen i nettstedet er en klikkbar produksjonsmodell hvor de fleste funksjoner i en produksjon blir definert med supplerende artikler
I tillegg inneholder Spelhandboka en kalender med oversikt over spel i Norge.

I 2018 driftes Spelhandboka med støtte fra Teateralliansen og i samarbeid med Norsk Amatørteaterforbund.
Redaksjonen jobber nå med å finne økonomisk grunnlag for drift også i 2019.

 

For historikk: Om spelhandboka

Sjekk også vår facebookside: http://www.facebook.com/Spelhandboka

Fotograf: Ian Brodie
Hester og ryttere fra Mesna
under innspillingen av filmen
"Birkebeinerne" som også var med i Birkebeinerspelet 2017

Styre Produksjonsleder Økonomiansvarlig Markedsansvarlig Administrasjon Kunstnerisk ansvar Regissør Dramatiker Komponist Koreograf Scenograf Kostymedesigner Lysdesigner Lyddesigner Forestilling Bindeleddsfunksjoner Inspisent Dramaturg Regiassistent Koreografassistent Arrangør Repetitør Sanginstruktør Språkkonsulent Sufflør Utøvere Skuespillere Sangere Kor Dansere Orkesterleder Musikere Statister Dyr Scene Scenografigruppe Rekvisittgruppe Kostymegruppe Maskegruppe Lysgruppe Lydgruppe Diverse Markedsgruppe Servicegruppe Vaktholdsgruppe Renholdsgruppe Trivselsgruppe

Sist publiserte artikler:

Sist publiserte artikler: