Spelhandboka er en nettbasert håndbok i teaterproduksjon

Nettstedets kjerne er en klikkbar  modell der de fleste oppgaver i en produksjon er definert med supplerende fagartikler.

Spelhandboka inneholder også Norsk spelkalender


Vi har inntil videre stilt vårt redaksjonelle arbeid i bero

Dette i påvente av en avklaring rundt vår økonomiske situasjon i 2020


For historikk: Om spelhandboka

Sjekk også vår facebookside: facebook.com/Spelhandboka

Fotograf: Ian Brodie
Hester og ryttere fra Mesna
under innspillingen av filmen
"Birkebeinerne" som også var med i Birkebeinerspelet 2017

Styre Produksjonsleder Økonomiansvarlig Markedsansvarlig Administrasjon Kunstnerisk ansvar Regissør Dramatiker Komponist Koreograf Scenograf Kostymedesigner Lysdesigner Lyddesigner Forestilling Bindeleddsfunksjoner Inspisent Dramaturg Regiassistent Koreografassistent Arrangør Repetitør Sanginstruktør Språkkonsulent Sufflør Utøvere Skuespillere Sangere Kor Dansere Orkesterleder Musikere Statister Dyr Scene Scenografigruppe Rekvisittgruppe Kostymegruppe Maskegruppe Lysgruppe Lydgruppe Diverse Markedsgruppe Servicegruppe Vaktholdsgruppe Renholdsgruppe Trivselsgruppe

Sist publiserte artikler:

Sist publiserte artikler: