Søkeresultater for: regissor

Å starte opp en kostymejobb

Regissør Dramatiker Komponist Koreograf Scenograf Kostymedesigner Å starte opp en kostymejobb Lysdesigner Lyddesigner Å starte opp en kostymejobb Av Berit Haltvik With Denne artikkelen er skrevet mest med tanke på deg som vil designe kostymer til et spel eller være i kostymegruppa og kanskje ikke har gjort det så mange ganger før. Men; jeg håper…

Read More

Og så var det disse forfatterne

Regissør Dramatiker Å skrive dramatikk Lokalhistorikere Kontrakt med dramatiker Komponist Koreograf Scenograf Kostymedesigner Lysdesigner Lyddesigner Og så var det disse forfatterne, da … av Kjell Kristensen, dramatiker Kjell Kristensen   Alle som har vært med på å lage eller fremføre historiske spill, vil nødvendigvis få med en eller flere forfattere eller dramatikere å gjøre. Det…

Read More

Scenografi og scenografi i spel

Regissør Dramatiker Komponist Koreograf Scenograf Scenografi i spel Kostymedesigner Lysdesigner Lyddesigner Scenografi og scenografi i spel Av Gjermund Andresen Buvika Scenografi er ikke noe nytt. Så lenge man har hatt teater, har scenografien vært der, bevisst eller ubevisst. Skuespillere har ofte en kjærlighet for å argumentere at teater kan man lage hvor som helst uavhengig…

Read More

Markedsgruppe

Markedsgruppe Servicegruppe Vaktholdsgruppe Renholdsgruppe Trivselsgruppe Markedsgruppe Markedsgruppa ledes av den markedsansvarlige og har som oppgave å selge produksjonen. Dette gjøres i samarbeid med produksjonslederen. Det er viktig at gruppa er i dialog med regissøren og andre kunstnerisk ansvarlige.   Relevant lesestoff: Markedsføring – Av Marit Lien Arbeidsoppgavene til gruppa er nærmere beskrevet i avsnittet Markedsansvarlig.

Read More

Lydgruppe

Scenografigruppe Rekvisittgruppe Kostymegruppe Maskegruppe Lysgruppe Lydgruppe Lys og lyd – praktiske tips Lydgruppe   Regissøren og lyddesigneren har ansvaret for å vurdere bruk av lyd under forestillingen. Lydgruppa er ansvarlig for å bistå lyddesigneren i arbeidet og sørge for at utstyret er forsvarlig sikret under prøve- og forestillingsperioden. Lydgruppa er i samråd med regissøren ansvarlig for å…

Read More

Lysgruppe

Scenografigruppe Rekvisittgruppe Kostymegruppe Maskegruppe Lysgruppe Om lysdesign Lydgruppe Lysgruppe Regissøren og lysdesigneren har ansvaret for å vurdere bruk av lys under forestillingen. Lysgruppa er ansvarlig for å bistå lysdesigneren i arbeidet og sørge for at utstyret er forsvarlig sikret under prøve- og forestillingsperioden. Relevant lesestoff: Om lysdesign av Sune Schelderup Lys og lyd – praktiske tips av…

Read More

Rekvisittgruppe

Scenografigruppe Rekvisittgruppe Kostymegruppe Maskegruppe Lysgruppe Lydgruppe Rekvisittgruppe Rekvisitter, en samlebetegnelse på alle løse gjenstander som brukes i en teaterproduksjon, enten av skuespilleren eller for å komplettere scenebildet (eksempel: kjøkkenredskapene i et kjøkken er rekvisitter). Rekvisittgruppa har ansvaret for å skaffe til veie de rekvisittene regissøren ber om. Denne har gjerne laget en liste ved starten…

Read More

Produksjonsleder

Eierstruktur Styre Produksjonsleder Produksjonsmøtet Produksjonsplan Kurs Økonomiansvarlig Markedsansvarlig Produksjonsleder Leder, en person som leder en gruppe, organisasjon eller virksomhet Det kan være ulike ledere med ulike ansvarsområder som daglig leder, produksjonsleder, tekniskleder Ledelse, er knyttet til å ha ansvar for resultater i organisasjoner. Begrepet ledelse kan referere både til menneskene som har lederansvar og til det…

Read More

Produksjonsmøtet

Eierstruktur Styre Produksjonsleder Produksjonsmøtet Produksjonsplan Kurs Økonomiansvarlig Markedsansvarlig   Produksjonsmøtet Produksjonsmøtet er produksjonsleder sitt møte. Produksjonsleder har ansvaret for planlegging og gjennomføring av produksjonsmøtet. Produksjonsmøtet = gruppelederne og kunstnerisk team. Det kan være lurt å etablere et arbeidsutvalget som består av daglig/kunstnerisk leder, produksjonsleder, inspisient, økonomiansvarlig og markedsansvarlig i starten av produksjonen.   Produksjonsmøtet skal:…

Read More

Kunstnerisk ansvar

Regissør Dramatiker Komponist Koreograf Scenograf Kostymedesigner Lysdesigner Lyddesigner Kunstnerisk ansvar   De kunstnerisk ansvarlige har i fellesskap ansvar for forestillingenes utforming. I de aller fleste tilfeller har styret og/eller produksjonslederen gitt regissøren det kunstneriske ansvaret. I noen sammenhenger kan imidlertid produksjonslederen også ha dette ansvaren (jf. teatersjefen ved regionteatre og institusjonsteatre). Styret/produksjonslederen avgjør i samarbeid med regissør…

Read More