Administrasjon


 

Det finnes ingen fasitsvar på hvordan spel og teaterproduksjoner skal administreres. Imidlertid vil det dukke opp en del likhetstrekk og felles problemstillinger.
Disse kan løses gjennom god organisering og ved å være bevisst de valg man foretar før man starter en produksjon. Organisasjonsformen er det første som må avklares.

Administrasjon

 

Det finnes ingen fasitsvar på hvordan spel og teaterproduksjoner skal administreres. Imidlertid vil det dukke opp en del likhetstrekk og felles problemstillinger.
Disse kan løses gjennom god organisering og ved å være bevisst de valg man foretar før man starter en produksjon. Hvem som skal være eier av et spel, er det første som må avklares.