Administrasjon


Administrere betyr å lede, styre eller forvalte. (Store Norske Leksikon)


Det er ingen fasit på hvordan spel og teaterproduksjoner administreres

Dette gjelder ikke bare for spelfeltet, men også for norske institusjons- og regionteatre. Begrepsbruken og stillingsbetegnelser varierer fra teater til teater.

I Spelhandboka  har vi valgt å bruke en produksjonsmodell hvor et styre har det formelle ansvaret, men hvor de kan delegere ansvar og engasjerere medhjelpere etter behov

Styrets funksjon avhenger av hvilken organisasjonsform som velges