Publisert 4. November 2021

Aktørkontrakter

Av daglig leder Kari Anne Valsø og produksjonsleder Ida-Kristin S. Tovstaul fra Marispelet ved Rjukanfossen


– Et viktig fundament for alle involverte
Marispelet ved Rjukanfossen er et historisk musikkspel som startet i 2005, hvor fokuset de siste årene blant annet har vært på riktige kontrakter. Den kontrakten som er omtalt i denne artikkelen bruker vi til følgende profesjonelle aktører: skuespillere, dansere, musikere, koreograf og inspisient.

De fleste kan antagelig si seg enige i behovet for ordentlige kontrakter, også innenfor spel, men at det er en stor og innviklet jobb å finne eller lage disse. Det finnes riktignok flere kontraktmaler på nettet for det meste innenfor teater, men det er lite med kontraktmaler for spel konkret. Dette kan potensielt ha et grunnlag i det faktum at strukturen på spel er konkret, så vel som vagt. Noe som gjør det utfordrende å finne en mal som faktisk fungerer.

Hoved definisjonen av spel er at det er lokalt forankret og som regel utendørs. Den mest utbredte sammensetningen på skuespillersiden er en blanding av lokale helter (amatører) og profesjonelle skuespillere. Spel kan være organisert i form av forening, AS, underarrangement av museum eller teater, eller annen form. De største pådriverne i et spel er ofte lokale krefter, med mye energi og et sterkt ønske, men med liten eller begrenset teaterbakgrunn. Noe som kanskje gjør det enda viktigere med tilgjengelige maler og retningslinjer en kan ta i bruk hvis ønskelig. Sånn at frivillige kan fortsette å være de sterke kreftene de er, og ikke bekymre seg like mye om alt det juridiske i det. Utfordringen er at dette smale formatet og den varierte styringsformen spel går under, gjør at det frem til nå ikke har vært noen samlingsdatabase eller dokumenter alle spel kan benytte seg av hvis ønskelig.

Derfor ønsker vi å dele vår mal for aktørkontrakt, som har vært gjennomgått av en teaterprodusent og innleide advokater som jobber daglig med kontrakter. Vi fikk utarbeidet en kontrakt i 2019 som vi var ganske fornøyde med, men i møte med pandemien i 2020 gjennomgikk vi vår kontrakt igjen, og tenkte, er egentlig alt i vår kontrakt godt juridisk begrunnet og vil noe kunne falle tilbake på oss eller aktørene våre? For oss er det viktig å ta vare på spelets økonomi og sikre en økonomisk overlevelse gjennom fullproduksjon og pandemi, samtidig som vi håper våre profesjonelle aktører har det de trenger i våre kontrakter til å sikre kompensasjon ved avlysning. Vi tok derfor vår kontrakt til et advokatfirma i 2021 for gjennomgang og veiledning. I dialog med dem har vi nå fått utarbeidet en kontrakt vi er fornøyde med.

Med dette håper vi at denne malen kan komme flere spel til gode, og at vi kan åpne opp for dialog og samarbeid på tvers av spel vedrørende kontrakter, avtaler, rettigheter og ansvar. For sammen kan vi lære av hverandre, hjelpe hverandre og sikre et vel gjennomført spel-Norge i flere ledd.


Skrevet av
Daglig leder Kari Anne Valsø og produksjonsleder Ida-Kristin S. Tovstaul fra Marispelet ved Rjukanfossen

Relevant lesestoff:


Forslag til oppdragskontrakt for aktører

- Fra Marispelet ved Rjukanfossen


Produksjonsleder


Styre


Avtaler