Aktuelt

Søknadsfrist: 15 mai
Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som bidrar til mangfoldig deltakelse i kulturaktiviteter på tvers av bl.a. kjønn, etnisitet, funksjonshindringer, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.
Kattis kamp på City Scene i Fredrikstad 4. og 5. april 2024:
«Kattis kamp» handler om kvinnesaksforkjemperen Katti Anker Møller. Forestillingen setter fokus på kampen hun kjempet for kvinner og barn gjennom 25 år i norsk offentlighet. I tittelrollen Renate Gjerløw Larsen.
Manus og musikk av Hans-P. Thøgersen og Svein Gundersen.