Arrangør


  • Arrangør, person som arrangerer noe.
  • Arrangere, ordne, få i stand, innrette, bearbeide.
  • Arrangørens hovedoppgave er i de fleste tilfeller å ta utgangspunkt i
    komponistens notemateriale og tilpasse dette til produksjonens
    instrument- og vokalbesetning. Dette i samarbeid med orkesterlederen
  • Det er svært vanlig at komponisten selv arrangerer musikken. Dette
    må i så fall framgå av kontrakten med komponisten.

Relevant lesestoff:


Musikk i en teaterproduksjon.
- Av Kyrre Havdal


Komponisten