Avtaler


Profesjonelle scener har avtaleverk knytta til ansettelsesforhold for de involverte i en produksjon.
Eksempel på dette er arbeidsgiverforeningen Spekter sin overenskomst for teatre. (ekstern lenke)

I spelfeltet eksisterer ikke felles retningslinjer.
Dette kan ha sammenheng med at spelprodusenter har ulik organisasjonsform.

Berit Vordals artikkel viser likevel til linker og avtaler som er nyttige referanser når kontrakter skal inngås.

Det finnes i dag få avtaleforslag mellom spel og en faggruppe. Et unntak er Dramatikerforbundets forslag til avtale for historiske spel.

Se også Idar Linds kommentar til avtaleforslaget Kontrakt med dramatiker

Relevant lesestoff:


Kontraktsarbeid i kulturbransjen

Av Christer T. Aannestad


Aktørkontrakter

Av Kari Anne Valsø og Ida-Kristin S. Tovstaul


Styre


Produksjonsleder


Norsk avtalerett
(ekstern lenke)