Avtaler


Profesjonelle scener har avtaleverk knytta til ansettelsesforhold for de involverte i en produksjon.
Eksempel på dette er arbeidsgiverforeningen Spekter sin overenskomst for teatre. (ekstern lenke)

I spelfeltet eksisterer ikke felles retningslinjer.
Dette kan ha sammenheng med at spelprodusenter har ulik organisasjonsform.

Det finnes i dag få avtaleforslag mellom spel og en faggruppe. Et unntak er Dramatikerforbundets forslag til avtale for historiske spel

Se også Idar Linds kommentar til avtaleforslaget Kontrakt med dramatiker

Relevant lesestoff:


Kontraktsarbeid i kulturbransjen

Av Christer T. Aannestad


Aktørkontrakter

Av Kari Anne Valsø og Ida-Kristin S. Tovstaul


Styre


Produksjonsleder


Norsk avtalerett
(ekstern lenke)