Avtaler


Det finnes avtaleverk som regulerer forholdet mellom produsent (oppdragsgiver) og skuespillere, sangere, sceneinstruktører og andre profesjonelle som engasjeres til en teateroppsetning.

Spel er ikke bundet av noe avtaleverk (for spel er alt en forhandlingssak)-

Berit Vordals artikkel viser til  linker og avtaler som er nyttige referanser når kontrakter skal inngås.

Det finnes i dag få avtaleforslag mellom spel og en faggruppe. Et unntak er Dramatikerforbundets forslag til avtale for historiske spel.

Se også Idar Linds kommentar til avtaleforslaget Kontrakt med dramatiker