Avtaler


Det finnes avtaleverk som regulerer forholdet mellom produsent (oppdragsgiver) og skuepillere, sangere, sceneinstruktører og andre profesjonelle som engasjeres til en teateroppsetning.

Avtaleverket er nærmere beskrevet hos Norsk Teater- og Orkesterforening som er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for profesjonelle, offentlig støttede virksomheter innen musikk og scenekunst.

I tillegg er flere kulturinstitusjoner medlem av arbeidsgiverforeningen spekter.

Spel er ikke bundet av noe avtaleverk (for spel er alt en forhandlingssak) , men overnevnte linker er en nyttig referanse når kontrakter skal inngås.

Det finnes i dag få avtaleforslag mellom spel og en faggruppe. Et unntak er Dramatikerforbundets forslag til avtale for historiske spel.


Se også Idar Linds kommentar til avtaleforslaget Kontrakt med dramatiker


Spelhandbokredaksjonen jobber med en artikkel om avtaler og kontraktsarbeid i spelfeltet

 

Vi har som mål å publisere denne i løpet av høsten 2018