Avtaler


Profesjonelle scener har avtaleverk knytta til ansettelsesforhold for de involverte i en produksjon.

Mer informasjon om dette kan hentes via Spekter som er en av Norges ledende arbeidsgiverforeninger for private og offentlige eide virksomheter, Norsk teater- og orkesterforening (NTO) som er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for profesjonelle, offentlig støttede virksomheter innen musikk og scenekunst og Fagforbundet Teater og Scene som organiserer arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende i scenekunstbransjen.

I spelfeltet eksisterer ikke felles retningslinjer.
Dette kan ha sammenheng med at spelprodusenter har ulik organisasjonsform.

Det finnes i dag få avtaleforslag mellom spel og en faggruppe. Et unntak er Dramatikerforbundets forslag til avtale for historiske spel

Se også Idar Linds kommentar til avtaleforslaget Kontrakt med dramatiker

Relevant lesestoff:


Artikler


Norsk avtalerett
(ekstern lenke)