Barn og spel
Tanker rundt øvelsesperiode og forestillingsperiode

"Unga på Skansen" Foto: Karen Høie

Av Kari Kluge


Forbered barna

Når barn ønsker å engasjere seg i teater er det viktig at man forklarer nøye hva dette innebærer. De må vite hva de går til.
Eksempler på dette kan være:

 • Alle må møte på alle øvelser.
 • Der kan bli mye venting.
 • Det vil ta mye tid, og det er mulig du må droppe andre aktiviteter i perioder.
 • Der vil være mange regler som alle må forholde seg til.
 • Sist, men ikke minst, det er gøy å spille teater.

 

Øvelsesperiode

Det er viktig å tenke på at barn må engasjeres og få arbeidsoppgaver i øvelsesperioden

Øvelsene kan fort bli lange og en god produksjonsplan med spesifiserte øvelsesperioder for barn er viktig. De må ikke nødvendigvis være tilstede under hele øvelsen.

Barn 6 – 10 år kan gjerne være tilstede på 4 timers øvelser med pauser. I pausene er det viktig at der serveres mat som alle spiser. Dette kan være brødmat eller varme supper / gryter. Det er viktig med felles mat til alle.

Tydelige regler for alle er viktig, barn har ingen problemer med å rette seg etter regler, så lenge disse er tydelige.

 • Ta barna på alvor. La dem bli hørt. Engasjer dem i oppgaver bak scenen som de kan gjøre i ventetiden. Sette frem kopper, hente kaffe etc.
 • Sørg for at barna ikke får for lange perioder med det som oppleves som kjedelig venting. Ventetid kan gjerne kortes ned med andre aktiviteter som tegning, spill og likn.
 • Samhold i ensemble vil gjøre det enklere for barna, noen av ungdommer og voksne som ikke øver vil kunne bidra mye.
 • Barn under 10 år bør ha en voksen med seg i ensemble.
 • Ha gjerne en ansvarlig som har et overoppsyn med barna, knyttet til f.eks. velferdsgruppe.
 • Sørg for at barna har et eget område som er deres, telt, rom etc.
 • Dersom der er samlinger for hele ensemble som fester og likn. Husk at alle skal være med og legg det opp i forhold til at også barna skal trives.

 

I forestillingsperioden

 • Ved start må man være tydelige på tidspunkt for forestillingene. Dersom de ikke er ferdige før sent på kveld må foresatte gjøres oppmerksom på at døgnrytme blir noe forskjøvet.
 • På scenen må barnas roller gjerne knyttes tett sammen med en voksen, eller ungdom. Dette gjør at man enklere også har en å holde seg til bak scenen. Noen som passer på at man er på rett sted til rett tid.
 • Barna kan få oppgaver som inkluderer salg av program, sjokolade og andre effekter før forestilling. Dette korter ventetiden og det er gøy å selge.

Relevant lesestoff:


Skuespillere