Revidert 26. oktober 2021
Barn og spel
Tanker rundt øvelsesperiode og forestillingsperiode

"Unga på Skansen" Foto: Karen Høie

Av Kari Kluge, tidligere daglig leder for Stiftelsen Elden


Forbered barna

Når barn ønsker å engasjere seg i teater er det viktig at man forklarer nøye hva dette innebærer. De må vite hva de går til.
Eksempler på dette kan være:

 • Alle må møte på alle øvelser.
 • Der kan bli mye venting.
 • Det vil ta mye tid, og det er mulig du må droppe andre aktiviteter i perioder.
 • Der vil være mange regler som alle må forholde seg til.
 • Sist, men ikke minst, det er gøy å spille teater.

 

Øvelsesperiode

Det er viktig å tenke på at barn må engasjeres og få arbeidsoppgaver i øvelsesperioden

Øvelsene kan fort bli lange og en god produksjonsplan med spesifiserte øvelsesperioder for barn er viktig. De må ikke nødvendigvis være tilstede under hele øvelsen. Unngå lange perioder uten aktivitet.
Lang ventetid skaper uro.

Barn 6 – 10 år kan gjerne være tilstede på 4 timers øvelser med pauser. I pausene er det viktig at der serveres mat som alle spiser. Dette kan være brødmat eller varme supper / gryter. Det er viktig med felles mat til alle.
Små pauser med frukt og vann/saft er også smart.

Tydelige regler for alle er viktig, barn har ingen problemer med å rette seg etter regler, så lenge disse er tydelige.

 • Ta barna på alvor. La dem bli hørt. Engasjer dem i oppgaver bak scenen som de kan gjøre i ventetiden. Sette frem kopper, hente kaffe etc.
 • Sørg for at barna ikke får for lange perioder med det som oppleves som kjedelig venting. Ventetid kan gjerne kortes ned med andre aktiviteter som tegning, spill og lek.
 • Samhold i ensemble vil gjøre det enklere for barna, I øvingsperioden er det også smart å engasjere ungdom og voksne til å aktivere barna i ventetiden.
 • Ha gjerne en ansvarlig som har et overoppsyn med barna, knyttet til f.eks. velferdsgruppe.
 • Sørg for at barna har et eget område som er deres, telt, rom etc.
 • Dersom der er samlinger for hele ensemble som fester og likn. Husk at alle skal være med og legg det opp i forhold til at også barna skal trives.

 

I forestillingsperioden

 • Ved start må man være tydelige på tidspunkt for forestillingene. Dersom de ikke er ferdige før sent på kveld må foresatte gjøres oppmerksom på at døgnrytme blir noe forskjøvet.
 • Barn under 10 år bør ha en voksen med seg i ensemble. Grupper med barn, ungdom og voksne på scenen er fornuftig for da får barna følelsen av samhold. «Det er min gruppe». Dette gjør at man også har en å holde seg til backstage. Noen som passer på at man er på rett sted til rett tid.
 • Barna kan få oppgaver som inkluderer salg av program, sjokolade og andre effekter før forestilling. Dette korter ventetiden og det er gøy å selge. Publikum får også et godt førsteinntrykk når de blir møtt av ivrige «små» selgere i kostymer.

Relevant lesestoff:


Skuespillere