Bidragsytere


Ideen til Spelhandboka ble lansert under et seminar i Oslo i april i 2001 og var fram til 31.12.11 en del av virksomheten til Sør-Trøndelag Teaterverksted (STV)

Etter at STV ble nedlagt har Spelhandboka blitt utvikla i samarbeid med Norsk teaterråd, Norske Historiske Spel, Akershus Amatørteaterråd, Norsk Amatørteaterforbund, Teateralliansen, og Frilynt Norge

Historikken er beskrevet her:

https://www.spelhandboka.no/om-prosjektet/

 

Vi har i løpet av denne perioden (2001 – 2020) fått økonomisk støtte og innhenta bistand fra flere privatpersoner og organisasjoner

Initiativtakere
(deltakere på spelseminar på Det Åpne Teater i april 2001):

Konsulenter:

Takk for økonomisk støtte:

Ingeborg Eliassen
Idar Lind
Franzisca Aarflot
Bernt Kristian Børresen
Preben Faye-Schjøll
Arnljot Grimstad
Svein Gundersen
Jesper Halle
Rolf Losnegård
Jon Nygaard
Erling Pedersen
Hilde Schancke-Pedersen
Torvald Sund
Bjørn Sæter
Anne Helene Søyseth
Hans-Petter Thøgersen
Torunn Ystaas

Vegard Stavne Anda
Espen A. Børø
Marit Eriksen
Fredrik Glorvigen
Jon Gløersen
Steinar Haugen
Gunn-Siri Hognes
Marit Lian
Camilla Løkvik Lingaas
Rolf Losnegård
Merete By Mo
Inga Elisabeth Næss
Aud Rokseth
Marit Solbu

Sør-Trøndelag Teaterverksted
Norsk teaterråd
Kulturnett Norge
Norske Dramatikeres Forbund
Norsk Kulturråd
Norsk Skuespillerforbund
NOPA
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Norske Historiske Spel
Akershus Amatørteaterråd
Norsk Amatørteaterforbund
Teateralliansen
Frilynt Norge