Bidragsytere


Ideen til Spelhandboka ble lansert under et seminar i Oslo i april i 2001 og var fram til 31.12.11 en del av virksomheten til Sør-Trøndelag Teaterverksted (STV)

Etter at STV ble nedlagt 31.12.11 har nettstedet blitt videreutvikla i samarbeid med Norsk teaterråd, Norske Historiske Spel. Akershus Amatørteaterråd , Norsk Amatørteaterforbund, Teateralliansen, og Frilynt Norge med knappe økonomiske ressurser og med varierende aktivitet.

.
Med økonomisk støtte fra Kulturdirektoratet og i samarbeid med Norske Historiske Spel ble Spelhandboka sikra redaksjonell drift fra 30.04.21


Historikken er beskrevet her:

Om prosjektet

Initiativtakere
(deltakere på spelseminar på Det Åpne Teater i april 2001):

Takk for økonomisk støtte:


Ingeborg Eliassen
Idar Lind
Franzisca Aarflot
Bernt Kristian Børresen
Preben Faye-Schjøll
Arnljot Grimstad
Svein Gundersen
Jesper Halle
Rolf Losnegård
Jon Nygaard
Erling Pedersen
Hilde Schancke-Pedersen
Torvald Sund
Bjørn Sæter
Anne Helene Søyseth
Hans-Petter Thøgersen
Torunn Ystaas


Sør-Trøndelag Teaterverksted
Norsk teaterråd
Kulturdirektoratet
Kulturnett Norge
Norske Dramatikeres Forbund
Norsk Skuespillerforbund
NOPA
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Norske Historiske Spel
Akershus Amatørteaterråd
Norsk Amatørteaterforbund
Teateralliansen
Frilynt Norge
Noregs Ungdomslag