Ukategorisert

Tilskuddsordningen inkludering i kulturliv

Søknadsfrist: 15 mai

https://www.kulturtanken.no/aktuelt/2024/sok-tilskuddsordningen-inkludering-i-kulturliv/

Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som bidrar til mangfoldig deltakelse i kulturaktiviteter på tvers av bl.a. kjønn, etnisitet, funksjonshindringer, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

Read More