Publisert 4. November 2021

Daglig leder og produksjonsleder


Samarbeid og arbeidsfordeling

En mulig måte å organisere strukturen i et spel på er gjennom en daglig leder som rapporterer til styret og informerer dette videre til produksjonsapparatet, da ofte produksjonsleder.

Daglig leders oppgaver kan bestå av budsjett, økonomistyring, kontrakter, kontakt med profesjonelle, overordnet styring av organisasjonen, forberedende arbeid frem mot produksjonen, formelle søknader til politi og andre involverte parter, og kontakt av sponsorer.

Produksjonsleder vil ha sitt hovedfokus på selve produksjonen i den aktive produksjonsperioden. Dette innebærer videre kontakt med involverte parter, organisering av de forskjellige arbeidsgruppene og samarbeidet mellom dem under prøve- og forestillingsperiode. I tillegg til HMS ansvaret på plassen, noe daglig leder og produksjonsleder på forhånd utarbeider plan for.

Sammen utfyller daglig leder og produksjonsleder hverandre ved å gjensidig bistå hverandre ved behov. Produksjonsleder kan være en sparringspartner i forhold til saker som skal videre til styret eller andre involverte. Daglig leder kan bistå i kommunikasjonen mellom de forskjellige arbeidsgruppene. Sammen kan det også være gunstig å skrive søknader, da daglig leder har det største overordnende blikket på økonomien og strukturen, samt behovet til organisasjonen, mens produksjonsleder jobber mer direkte med de forskjellige arbeidsgruppene og ser deres behov der.

I tillegg kan det være et tett samarbeid i forhold til markedsføring og oppfølgning av de frivillige gjennom året. Dette vil innen markedsføring innebære å sammen skrive pressemeldinger, kontakte presse, oppdatere hjemmeside og sosiale medier, og ta kontakt og opprettholde samarbeid med andre som kan bistå inn i markedsføringen. For de frivillige jobber daglig leder og produksjonsleder tett i arbeidet med ivaretakelse og aktivisering. Da frivillige er et viktig ledd innen spel, er det utrolig viktig å konstant rekruttere nye, samt passe på å følge opp og gi tilbake til dem, gjerne gjennom kompetanseheving og kurs.

Relevant lesestoff:


Produksjonsleder


Styret