Dramatiker


Dramatiker, forfatter av dramaer og skuespill, inkludert spel.


Noen dramatikere definerer manus som et råutkast som krever bearbeidelse i samarbeid med regissør, eventuelt dramaturg og skuespillere.

Andre definerer arbeidet som avsluttet når manuskriptet leveres.

Det er derfor viktig at arbeidsmåten blir avklart , gjort kjent overfor de andre involverte og nedfelt i kontrakts form mellom produsent og dramatiker

I de tilfeller hvor dramaturg brukes, må arbeidsdelingen avklares tidlig i prosessen.

Om det skal brukes sang i spelet, kan det engasjeres en egen sangtekstforfatter. Dette må gjøres i samråd med dramatiker


Forfatter, samlebegrep for de fleste som driver litterært skapende arbeid i form av romaner, dikt, teater- og filmmanus, faktabøker, fagbøker og så videre.

Fiksjon, noe som er oppdiktet, gjerne brukt om skjønnlitteratur, oppdiktet historiefortelling og annen fri bruk av fakta.

Fakta, det som ikke er oppdiktet, for eksempel faglitteratur, dokumentarbøker etc.

Dramatisere, skrive om til skuespill, bearbeide for scenen; for eksempel dramatisere en roman.

Lyriker, poet, forfatter av dikt og poetiske tekster i bunden eller ubunden form.

Tekstforfatter, begrep fra reklame, revy, radio, tv, musikk og musikaler, en som skriver korte tekster og manus som gjerne passer inn i en større helhet.

Språkkonsulent kan benyttes hvis forestillingen bruker språk eller dialekter aktørene i utgangspunktet ikke behersker.
Konsulenten kan også delta i skriveprosessen hvis dramatikeren ønsker det

Lokalhistoriker: Spel engasjerer ofte personer med kjennskap til spillestedets lokalhistorie.
I de fleste av Norges kommuner foreligger bygdebøker eller arbeid med disse.
I 1955 ble Norsk lokalhistorisk institutt (ekstern lenke) opprettet