Dramaturg

 

Ordet dramaturg kommer opprinnelig fra det greske dramatourgos som betydde intrigemaker. På 1700-tallet ble dramaturg brukt som betegnelse for en dramatiker. Først på 1960-tallet begynner dramaturg å få dagens betydning som navnet på en profesjon. En dramaturg er rådgiver for teaterproduksjonen. I forarbeidet bearbeider dramaturgen manus, og finner frem relevante fakta om dramatikeren, teksten og tiden den er skrevet i. I prøveperioden bistår dramaturgen produksjonen som rådgiver og tekstkonsulent. Dramaturgen samarbeider også med markeds- og salgsavdeling i utarbeidelse av presse- og artikkelstoff. I større teaterhus arbeider dramaturgen med repertoar, blant annet som konsulent ved utvikling av ny dramatikk, og rådgiver for den kunstneriske ledelsen.

 

Relevant lesestoff:

Dette skal du gjøre - 10 råd for dramaturger

- av Terje Lindberg

Sånn vil jeg det skal være

av Terje Lindberg

Dramatiker