Dramaturg


Ordet dramaturg kommer opprinnelig fra det greske dramatourgos som betydde intrigemaker. På 1700-tallet ble dramaturg brukt som betegnelse for en dramatiker.

Først på 1960-tallet begynner dramaturg å få dagens betydning som navnet på en profesjon.

En dramaturg er rådgiver for teaterproduksjonen. I forarbeidet bearbeider dramaturgen manus, og finner frem relevante fakta om dramatikeren, teksten og tiden den er skrevet i.

I prøveperioden bistår dramaturgen produksjonen som rådgiver og tekstkonsulent. Dramaturgen samarbeider også med markeds- og salgsavdeling i utarbeidelse av presse- og artikkelstoff.

I større teaterhus arbeider dramaturgen med repertoar, blant annet som konsulent ved utvikling av ny dramatikk, og rådgiver for den kunstneriske ledelsen.

 

Relevant lesestoff:


Dramaturgen

- Av Terje Lindberg


Organisasjon:


Norske Dramaturger i Creo