Dyr


Mange spel har med dyr i forestillingen. Dyrene defineres som aktører og trenger å være med på prøvene for å bli trygge i sin rolle. Det er viktig at det er noen som har ansvaret for dyrene både på og utenfor scenen.

Foring: Dyr trenger tilgang til vann hele tiden. Den som er ansvarlig for dyrene er også ansvarlig for at dyrene får mat.

Sikkerhet: De må stå i innhegning eller bundet når de ikke er i aksjon på scenen. Det er viktig med vakthold slik at en reduserer risikoen for skader som dyr kan påføre seg selv, aktører og publikum. De må ha mulighet til å gå i ly i dårlig vær.

Forsikringer: Det er viktig å tegne en forsikring på dyrene i produksjonsperioden om de ikke er forsikret av eier.