Organisasjonsform

Oppdatert 9.11.2021

Vi har gjennomgått organisasjonsformen fra 179 registrerte spelarrangører i perioden 2016 - 2021. Vi legger fram følgende oversikt basert på opplysninger fra spelene selv.

Antall spelarrangører:
2016 - 2021

Antall spel i samme periode er 253. Dette betyr at 74 arrangører har produsert mer enn ett spel.

Antall spel:
2016 - 2021

Lag og foreninger:

Antall registrerte spelarrangører:

av 179

Aksjeselskap (AS):

av 179

Stiftelse:

av 179

Kommune:

av 179

Samarbeidsprosjekt:

av 179

Enkeltpersonforetak:

av 179

Interkommunale selskap:

av 179

Samvirkeforetak:

av 179

Organisasjonsledd:

av 179

Oppdatert 9. november 2021