Organisasjonsform

Oppdatert 25.3.2021

Vi har gjennomgått organisasjonsformen fra 165 registrerte spelarrangører i perioden 2016 - mars 2021. Vi legger fram følgende oversikt basert på opplysninger fra spelene selv.

Antall spelarrangører:
pr. mars 2021

Antall spel i samme periode er 219. Dette betyr at 54 arrangører har produsert mer enn ett spel.

Antall spel:
pr. mars 2021

Lag og foreninger:

Antall registrerte spelarrangører:

Stiftelse:

Aksjeselskap (AS):

Kommune:

Enkeltpersonforetak:

Samarbeidsprosjekt:

Uspesifisert:

Ansvarlig selskap:

Universitet:

 

Oppdatert 25 mars 2021