Eierstruktur


 

Det finnes ingen fasit på hvordan et spel bør organiseres.

Vi har gjennomgått organisasjonsformen for 104 spel i 2016/17 og kan legge fram følgende oversikt basert på opplysninger fra spelene selv.


Lag/forening:

Stiftelse:

Aksjeselskap (AS):

Enkeltpersonforetak:

Kommunalt prosjekt:

Ansvarlig selskap:

Interkommunalt selskap:

Kommunalt foretak:

Samvirkeforetak:

Kirkelig enhet:


 

Universitet: