Publisert 13. mai, 2023

Er ditt spelarrangement tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne?

Av Berit Vordal kursinstruktør i Tilgjengelighetsmerket/redaksjonsmedlem i Spelhandboka


Berit Vordal
Foto: Privat

Vi sier at våre kulturarrangement er åpent for alle, men er de det? Kan mennesker med nedsatt funksjonsevne være frivillige, publikum, artister/skuespiller/musikere, tekniker, inspisienter osv. Målet må være at alle mennesker med nedsatt funksjonsevne kan delta i alle funksjoner om de har lyst eller har en utdanning/ kompetanse på i de områdene vi trenger i en kulturproduksjon. Det må ikke være fysiske hindringer eller holdninger som gjør at mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke kan være en del av en kulturproduksjon. Mennesker med nedsatt funksjonsevne inkluderer mennesker som er utviklingshemmet og mennesker med kognitiv svikt. Det skulle være unødvendig å presisere dette, men av erfaring så gjør jeg det.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne deltar mindre på kulturarrangement enn andre. Manglende informasjon på nettsiden til kulturarrangører gjør at mange ikke tar sjansen på å delta. Er det HCWC, godkjenner arrangør ledsagerbevis, kommer jeg frem med rullestol, er det ledelinjer, godt skiltet,trinnfritt, hyggelig vertskap som har fått god opplæring og er det mulig å være med i selve produksjonen som frivillig eller teateramatør.

 

Mange nettsider er ikke universelt utformet, noe som fører til at de ikke er lesbare for de som bruker skjermleser. Kontaktinfo er ofte vanskelig å finne. Mye av dette er det enkelt å gjøre noe med.1/4 av Norges befolkning har en funksjonsnedsettelse. Det er business i å tilrettelegge for mennesker med nedsatt funksjonsevne,sier Tilgjengelighetssjef i NRK Siri Antonsen.

 

Har du lyst til å bli en tilgjengelig spelarrangør?

Da kan din organisasjon søke om Tilgjengelighetsmerket (ekstern lenke).

Tilgjengelighetsmerket
Tilgjengelighetsmerket er en sertifisering for kunst- og kulturaktører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne på sine arrangementer.
Tilgjengelighetsmerket eies og driftes av Norske kulturarrangører.
Ved å benytte Tilgjengelighetsmerket når du nye publikumsgrupper og viser at ditt arrangement er tilgjengelig for flere.

Norske kulturarrangører sin satsning på universell utforming/ tilgjengelighet tar utgangspunkt i Lov om likestilling (ekstern lenke). «Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.»

 

Målet er å oppnå bedre tilgjengelighet på kulturarenaer for mennesker med nedsatt funksjonsevne, bedre mulighet for å delta som frivillig og få tilrettelagte oppgaver.

Tilgjengelighetsmerket passer for alle kunst- og kulturarrangører - enten man er stor eller liten, institusjon eller organisasjon, festival, spel eller helårsarrangør. For å bli sertifisert må din organisasjon ha gjennomført opplæring og ha tydelig informasjon om tilgjengelighet på nettside. Slik blir man sertifisert:

 1. Gjennomføre opplæring i egen virksomhet i form av kurs fra Norske kulturarrangører. Kurset har en varighet på ca. tre timer og kan gjennomføres både fysisk og digitalt. Flest mulig fra organisasjonen bør delta på kurset, og følgende roller må minimum gjennomføre opplæringen: daglig leder/leder, ledere og medlemmer av produksjonsteam og andre involvert i avvikling av arrangementet, samt kommunikasjonsansvarlig, nettredaktør og skribenter. Fysiske kurs avholdes hos arrangør.
 2. Kartlegge tilgjengelighet i egen virksomhet og utarbeide handlingsplan med tiltak som kan forbedre tilgjengeligheten. Norske kulturarrangører bidrar med rådgivning underveis i prosessen.
 3. Informasjon om tilgjengelighet utarbeides og synliggjøres på virksomhetens nettside.
  Sertifiseringen skal fullføres innen tre måneder etter gjennomført kurs. Ved behov for mer tid kan dette avtales med Norske kulturarrangører

Fokusområder i opplæringen

Tilgjengelighetsmerket er ikke et lovkrav, det er ment å inspirere og heve bevisstheten og kunnskapen om tilgjengelighet /universell utforming hos dere som kunst- og kulturarrangører. Det er ikke alltid mulig å oppfylle alle krav til tilrettelegging, men mye kan gjøres gjennom bevisstgjøring hos ansatte og god informasjon om tilgjengelighet på nettsiden og i trykket materiell.
Tilgjengelighetsmerket har 7 innsatsområder.
Informasjon

 1. Informasjon
 2. Billettsalg
 3. HC WC
 4. Trinnfri adgang
 5. Teleslynge/ Tolketjeneste
 6. Skilting/merking
 7. Sikkerhet

Mer informasjon om Tilgjengelighetsmerket og søknadsskjema finner dere her: https://www.tilgjengelighetsmerket.no/ (ekstern lenke)

Etter gjennomført kurs og sertifisering får dere Tilgjengelighetsmerket. Det skal plasseres på nettsidens landingsside, ved menyen og være trykkbart.
Ved å trykke på Tilgjengelighetsmerket skal en komme direkte inn til informasjon om tilgjengeligheten på ditt spel.

På den måten kan publikum, frivillige og aktører se at ditt spel er tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Brukerorganisasjonene

Brukerorganisasjonenes rolle er å påvirke politiske myndigheter i beslutningsprosesser på vegne av sine medlemmer. De kjenner godt til hvilke utfordringer mennesker med nedsatt funksjonsevne møter i hverdagen og har vært gode samarbeidspartnere for Norske kulturarrangører i utviklingen av Tilgjengelighetsmerket.
Brukerorganisasjonene har lokale foreninger som kan være gode samarbeidspartnere for kulturarrangører som ønsker å bli en tilgjengelig arrangør.

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (ekstern lenke)
SAFO (ekstern lenke)
Unge funksjonshemmede (ekstern lenke)

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (ekstern lenke) (lovpålagt organ) finnes i alle kommuner og fylker og er et rådgivende organ som skal hjelpe politikerne å bygge et universelt utformet samfunn.

• Uttaler seg om store og overordnede saker som
økonomiplaner, årsbudsjett og konsekvensutredninger
innenfor plan- og bygningssektoren, kultur m.v.

• Rådets medlemmer kan ta opp saker på eget initiativ.
De kan være gode rådgivere for kunst -og kulturarrangører.

Ledsagerbevis

Et ledsagerbevis (ekstern lenke) gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement, transportmidler og liknende der ordningen aksepteres. Den som trenger ledsager, må betale for seg selv på vanlig måte. Husk at det ikke er bare de som sitter i rullestol som trenger ledsager. Det kan være mange ulike årsaker til at mennesker trenger ledsager.

Universell utforming av nettside

For å kunne gi god informasjon til mennesker med nedsatt funksjonsevne er det viktig at nettsiden er universelt utformet.
Universell utforming av hjemmesider/nettsteder er et lovkrav. Lovkravet kom 1.01.2021 og gjelder alle nettsider unntatt private. Norske kulturarrangører har ikke ansvaret for å påse at kunst- og kulturarrangører har en universelt utformet nettside, men oppfordrer alle til å følge lovkravet.

Det er Digitaliseringsdirektoratet som har ansvaret for å sjekke om nettsider er universelt utformet.God informasjon om universell utforming av nettsider finner dere på uutilsynet.no (ekstern lenke) Jeg anbefaler dere å ta kursene de tilbyr for nettredaktører og skribenter. Kursene er gratis og nyttig for alle som jobber med tilgjengelighet.

https://www.uutilsynet.no/veiledning/e-laeringskurs-om-universell-utforming-av-nettinnhold/199 (ekstern lenke)

Tilgjengelighet er den røde brikken i «puslespillet» kulturarrangement. God tilgjengelighet, god info og godt vertskap.

Jeg oppfordrer alle spel til å bli en tilgjengelig spelarrangør. Lykke til!

.