ca. 1200 – ca. 1600

Denne perioden omfatter:
Høy og senmiddelalder, reformasjonen, lokale hendelser og sagn

Kommende spel: