ca. 1600 – ca. 1905

Denne perioden omfatter:
Industrialisering, nasjonsbygging, unionsoppløsning, den store nordiske krigen, lokale hendelser og sagn

Kommende spel: