ca. 1905 – ca. 1939

Denne perioden omfatter:
Industrialisering, første verdenskrig, mellomkrigstid og depresjon, lokale hendelser og sagn

Kommende spel: