ca. 1945 – ca. 1980

Denne perioden omfatter:
Etterkrigstiden, industrialiseringen, oljealderen, lokale hendelser og sagn

Kommende spel: