Finansiering og støtte

Revidert 14 april 2020


Dette avsnittet presenterer noen av de viktigste landsdekkende støtteordningene.

Kommuner og fylker kan gi stipender og støtte, inkludert økonomisk tilskudd til spel. Kriteriene varierer.

Ta kontakt med kommunen og fylket for mer informasjon.


Legathåndboken gir oversikt over både private og offentlige tilskottsordninger, og kommer i revidert utgave hvert år.

Grasrotandelen er ei ordning som gir frivillige lag og foreninger andeler av omsetningen til Norsk Tipping.

Om momskompensasjon generell ordning

Gaveforsterkningsordningen fra Kulturdepartementet -

Gaveforsterkningsordningen ble innført i 2014.
Formålet med ordningen er å stimulere til økt privat finansiering av kunst og kultur gjennom pengegaver.
Pengegavene utløser en gaveforsterkning til mottakeren på normalt 25 prosent av gavebeløpet.


For å heve kompetansen i et spel kan det være lurt å arrangere kurs. Dere har da mulighet til å søke om kursstøtte (voksenopplæringsmidler) via et studieforbund. Er dere ikke medlem av en voksenopplæringsorganisasjon, kan dere søke samarbeid med en av organisasjonene som har lokallag i din kommune. En samla oversikt over voksenopplæringsorganisasjoner finnes på nettsidene til Voksenopplæringsforbundet.

Vi tar forbehold om endringer i hvem som forvalter de ulike støtteordningene og at enkelte nettsider ikke er oppdaterte

Norsk Kulturråd


Norsk Kulturråd gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.
Herunder tilskudd til amatørteater og spel.

Dramatikkens hus


Profesjonelle scenekunstnere, forfattere og andre kan søke følgende midler til utvikling av ny dramatikk:

  1. Skrivestipend
  2. Dramaturg
  3. Verksted

Frifond


Frifond gir penger til dere som vil lage musikkvideo til bandet, bygge en skaterampe, arrangere et cosplay-treff, eller noe annet kult der dere bor.

Frifond Teater:


Frifond teater støtter lokal og frivillig kulturaktivitet for og med barn og unge. Støtter aktiviteter som teater, revy, laiv, nysirkus, impro, og rollespill.


 

Trafo.no


Trafo gir inntil 10 000,- i pengestøtte til kreative og kunstneriske prosjekter. Dette er et tilbud til deg som er i gang med en ide, et prosjekt eller workshop som du ønsker å utvikle og gjennomføre.

Musikkfondene


Musikkfondene er en administrativ støtte for fond/stiftelser som tildeler midler til skapende kunstnere i musikkbransjen.

  1. Det norske komponistfond
  2. Komponistenes vederlagsfond
  3. Tekstforfatterfondet

Kulturrom


Norsk skuespillerforbund


Her finner du informasjon om ulike stipend og støtteordninger som er aktuelle for skuespillere.

Fond for lyd og bilde


Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak. Midlene som er avsatt i Fond for lyd og bilde fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film.

Fond for utøvende kunstnere


Fond for utøvende kunstnere gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge.

Stiftelsen Dam


Men mangler penger til å gjennomføre den? Da kan du kanskje søke Stiftelsen Dam om midler til ditt prosjekt.

Fritt ord


Stiftelsen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.

Fritt Ord kan også støtte andre sider ved norsk kultur, i første rekke den del av kulturen som gjør bruk av ordet.

LNU


LNUs støtteordninger gir barne- og ungdomsorganisasjoner muligheten til å gjennomføre ulike prosjekter og aktiviteter.

Spleis.no


Spleis er en norsk folkefinanseringstjeneste.

Sparebankstiftelsen DNB:


Vi støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv.

 

Tilskuddsportalen


Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å vinne tilskudd til dine prosjekt. Ca 130 norske kommuner tilbyr nå Tilskuddsportalen til ansatte og lokale lag og foreninger.

Revidert 14.04.2020