Finansiering og støtte

Revidert 15 januar 2019


Dette avsnittet presenterer noen av de viktigste landsdekkende støtteordningene.

Kommuner og fylker kan gi stipender og støtte, inkludert økonomisk tilskudd til spel. Kriteriene varierer.

Ta kontakt med kommunen og fylket for mer informasjon.


Legathåndboken gir oversikt over både private og offentlige tilskottsordninger, og kommer i revidert utgave hvert år.

Grasrotandelen er ei ordning som gir frivillige lag og foreninger andeler av omsetningen til Norsk Tipping.

Om momskompensasjon generell ordning

Gaveforsterkningsordningen fra Kulturdepartementet - Private gaver som er gitt til langsiktig og grunnleggende forskning, kan utløse et tillegg fra staten, en gaveforsterkning, på 25 %. Institusjoner som har mottatt slike gaver, kan søke om dette tillegget gjennom gaveforsterkningsordningen.


For å heve kompetansen i et spel kan det være lurt å arrangere kurs. Dere har da mulighet til å søke om kursstøtte (voksenopplæringsmidler) via et studieforbund. Er dere ikke medlem av en voksenopplæringsorganisasjon, kan dere søke samarbeid med en av organisasjonene som har lokallag i din kommune. En samla oversikt over voksenopplæringsorganisasjoner finnes på nettsidene til Voksenopplæringsforbundet.

Vi tar forbehold om endringer i hvem som forvalter de ulike støtteordningene og at enkelte nettsider ikke er oppdaterte

Norsk Kulturråd


Norsk Kulturråd gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.
Herunder tilskudd av amatørteater og spel.

Dramatikkens hus


Profesjonelle scenekunstnere, forfattere og andre kan søke følgende midler til utvikling av ny dramatikk:

  1. Skrivestipend
  2. Dramaturg
  3. Verksted

Frifond


Frifond er Norges enkleste og minst byråkratiske støtteordning for barn og unge. Vi gjør det mulig å drive med det dere har lyst til – der dere bor.

Trafo.no


Trafo gir inntil 10 000,- i pengestøtte til kreative og kunstneriske prosjekter. Dette er et tilbud til deg som er i gang med en ide, et prosjekt eller workshop som du ønsker å utvikle og gjennomføre.

Musikkfondene


Musikkfondene er en administrativ støtte for fond/stiftelser som tildeler midler til skapende kunstnere i musikkbransjen.

  1. Det norske komponistfond
  2. Komponistenes vederlagsfond
  3. Tekstforfatterfondet

Norsk skuespillerforbund


Her finner du informasjon om ulike stipend og støtteordninger som er aktuelle for skuespillere.

Innovasjon Norge


Innovasjon Norge gir ikke midler til kunstnerisk utvikling, men har mange ulike tilskuddsordninger som er tilgjengelige.

  1. Grunder
  2. Samarbeid, klynger og nettverk
  3. Bygg bedrift
  4. Sats internasjonalt

Fond for lyd og bilde


Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak. Midlene som er avsatt i Fond for lyd og bilde fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film.

Fond for utøvende kunstnere


Fond for utøvende kunstnere gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge.

EkstraStiftelsen


ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse, og bidrar til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

Fritt ord


Stiftelsen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.

Fritt Ord kan også støtte andre sider ved norsk kultur, i første rekke den del av kulturen som gjør bruk av ordet.

LNU


Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), er eit samarbeidsorgan for barne- og ungdomsorganisasjonar i Noreg. De tilbyr ulike støtteordninger

Tilskuddsportalen


Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å vinne tilskudd til dine prosjekt. Ca 130 norske kommuner tilbyr nå Tilskuddsportalen til ansatte og lokale lag og foreninger.

Spleis.no


Spleis er en norsk folkefinanseringstjeneste.

Gjensidige stiftelsen


Bidrar med kompetanse og økonomisk støtte for å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn. 

Revidert 15 januar 2019