Forestilling


Under forestillingen blir gjennomføringsansvaret i de fleste tilfeller lagt til inspisienten. Unntaket er hvis inspisienten har en scenisk funksjon og dermed mister oversikten.
Da blir gjennomføringsansvaret ofte lagt til produksjonslederen.

I ansvarsområdet ligger å stoppe forestillingen hvis noe uforutsett , som teknisk svikt eller akutt sykdom skulle inntreffe.

Om dette skriver Kjetil Falkum:

"Det kan være fristende å kombinere inspisientrollen med andre oppgaver i produksjonen, enten av økonomiske årsaker, eller rett og slett fordi dere ikke har folk nok til å dekke alle oppgaver. Det er ikke helt ukjent at inspisienten også er skuespiller, sitter i billettluka eller kjører lyden. Både som gammel inspisient selv, og som produsent, vil jeg på det sterkeste anbefale å prioritere å la inspisienten konsentrere seg om å være inspisient. Det vil hele produksjonen tjene på, og det vil til syvende og sist gjøre at forestillingen blir bedre. Inspisientens viktigste oppgave er å smøre alle tannhjulene som utgjør en teaterforestilling, og sørge for at alle de andre kan gjøre en best mulig jobb. Hvis inspisientfunksjonen ikke fungerer merkes det fort gjennom frustrasjon eller ineffektivitet i de andre delene av produksjonen - og forestillingen blir skadelidende. Om inspisienten står på scenen under forestillingen har hun heller ingen oversikt eller mulighet til å gripe inn og løse problemer som oppstår underveis."

Nyttig lesestoff:


Artikler


Forestillingen

- Av Patrik Asplund Stenseth


Inspisientrollen i spelsammenheng

- Av Kjetil Falkum