Publisert 13 desember 2018

Avtaler – gode avtaler er viktig for god økonomistyring. (.pdf )

av Berit Vordal


Spel har blitt en stor kulturnæring og en attraktiv arbeidsplass for profesjonelle.

Hovedinntekten til spel er billettinntekter (80%) , noe som gjør en spelproduksjon til risikosport. Det resterende (20%) er sponsormidler og tilskudd fra det offentlige.

Når billettinntektene utgjør en så stor del av inntektene, er det viktig med god økonomistyring og gode avtaler. Dette gjelder både sponsoravtaler og avtaler med profesjonelle. En sponsoravtale er en samarbeidsavtale som handler om å jobbe hverandre god. Det er ikke en almisse fra næringslivet, men næringslivets mulighet til å være med å utvikle lokalt kulturliv og samtidig bli synlig som samfunnsaktør.

Profesjonelle som hyres skal være med å utvikle forestillingen i samarbeid med amatører/frivillige for å oppnå god kunstnerisk kvalitet. Skal dere som spelprodusenter oppnå ønsket effekt, er det viktig å stille krav og være god på bestillingen, slik at dere får riktig kompetanse. Det trenger ikke å være de som er mest attraktiv eller de som har spilt i en serie som er best egnet for en spelproduksjon.

En profesjonell som skal jobbe i en spelproduksjon, må være klar over hva samspillet amatør/profesjonell betyr. De fleste aktørene i spel er amatører. De har store forventninger i møte med profesjonelle. De stiller både på og bak scenen for å lære og være en del av et sosialt fellesskap. Dette fellesskapet må de profesjonelle ha respekt for og være med i.  Derfor er det viktig at spelprodusenter vurderer dette når dere skal ansette profesjonelle. Ikke vær så opptatt av «markedspris» eller kjendis effekt, men sikre dyktige profesjonelle som har forståelse for samspillet profesjonell/amatør. Dere er like avhengige av amatørene som de profesjonelle for å lage en god opplevelse for publikum. Det handler om å designe opplevelsen fra de kommer og til de drar hjem. Et samspill i opplevelsesdesign/opplevelsesøkonomi.

Kanskje har vi for stor tro på at kjendiser skal være med å øke publikumsoppslutningen. Jeg tror ikke det er antall kjendiser på scenen som alene trekker publikum, men den totalopplevelsen som spel kan produsere.

Dere er gode forretningsdrivere som tar sjansen på å bruke pengene før dere har solgt billettene. Vær like tøff i forhandlinger om kontrakter.

Spelprodusenter er ikke bundet av noe avtaleverk når det gjelder lønn, men det er viktig å være en god arbeidsgiver som lager gode og tydelige avtaler for sine ansatte.

Selv om ikke dere ikke er bundet av avtaleverk, er det smart å sette seg inn i hva det handler om.

Dere finner avtalene her:

 

Norsk Teater- og orkesterforening (NTO ) har ansvar for å forhandle frem overenskomster med oversettere, dramatikere, komponister og opphavsrettsorganisasjoner som TONO og Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA)

http://www.nto.no/Arbeidsliv/Avtaler-og-overenskomster

 

Dramatikerforbundet

Det finnes i dag få avtaleforslag mellom spel og en faggruppe. Et unntak er  Dramatikerforbundets  forslag til avtale for historiske spel.

Arbeidsgiverforeningen Spekter er en av Norges ledende arbeidsgiverforeninger for private og offentlige eide virksomheter.

De representerer teatre, orkestre og museer. 

http://spekter.no/Avtaler-og-protokoller/-1/Overenskomster-for-teatre/

 

Norsk skuespillerforbund

Her finner dere avtaler/satser som skuespillerforbundet bruker. http://www.skuespillerforbund.no/avtaler-tariffer/teater/teateravtalen-hovedlnnstabell/

Satsene for stykkontrakt er mest relevant for denne type engasjement.

Satser for musikere finner dere på nettsiden til Musikernes fellesorganisasjon. https://www.musikerorg.no

Mange av de som jobber innen kunst og kulturfeltet som utfører arbeid for flere arbeidsgivere/oppdragsgivere har ikke fast ansettelse, men lønnes på honorarbasis. Noen har hele eller store deler av sin arbeidsinntekt fra denne type arbeid som de kombinerer med andre oppdrag hos andre arbeidsgivere. Denne typen arbeid kan organiseres som:

  • Midlertidig ansettelse for en avgrenset oppgave etter arbeidsmiljøloven
  • Ikke ansatt lønnsmottaker (frilanser eller oppdragstaker)(Med frilanser menes i Folketrygdloven, enhver som utenfor arbeid eller oppdrag får lønn eller annen godtgjørelse, men uten å være selvstendig næringsdrivende §1-10.)
  • Oppdragstaker som er personlig næringsdrivende. Kommer innenfor arbeidsmiljøloven når det gjelder sikkerhet, helse og diskriminering på arbeidsplassen.

Som arbeidsgiver kan dere ikke stille krav om at arbeidstaker/oppdragstaker skal være selvstendig næringsdrivende.

Det er lurt å lese gjennom Arbeidsmiljøloven, Lov om ferie og Lov om folketrygd. Alt dette finner dere på https://lovdata.no

I tillegg er det viktig å kjenne til regler for skatt og arbeidsgiveravgift. God informasjon finnes på https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/

Spel er ikke bundet av noe avtaleverk (for spel er alt en forhandlingssak) , men ovennevnte linker er en nyttig referanse når kontrakter skal inngås.

 

Lykke til!

 


Denne artikkelen ble publisert 13 desember 2018

Bilde tatt av Ian Brodie
Bilde tatt av Ian Brodie