Regissør

Dramatiker

Komponist

Grenseoppgang mellom store og små rettigheter

Koreograf

Scenograf

Kostymedesigner

Lysdesigner

Lyddesigner

Grenseoppgang mellom store og små rettigheter (.pdf)

Denne redegjørelsen er formulert av TONO og angår både forfattere og komponister.


l. Store rettigheter (dramatikk)

a) Store rettigheter er musikkverk som er skapt for å fremføres dramatisk (f. eks. opera, operette, musikal, skuespill, pantomime, ballett o.l.). Når slike verk fremføres i sin helhet må det gjøres avtale direkte med rettighetshaveren, eller med TONO hvis verket er overlatt TONO til forvaltning, også for fremføringsrettighetene. Dette gjelder også musikkverk som er spesialskrevet for å fremføres i annen scenisk/dramatisk sammenheng (til f.eks. teater).

b) Store rettigheter er videre enkeltstående ikke-musikkdramatiske verk (små rettigheter) som blir fremført i en scenisk/dramatisk sammenheng (til f.eks. teater, ballett, o.l.). Avtale om fremføring må gjøres direkte med rettighetshaveren, eller med TONO, hvis TONO via fullmakt fra rettighetshaveren har fått seg overlatt fremføringsrettighetene.

2. Små rettigheter (ikke dramatikk)

a) Små rettigheter er musikkverk som er skapt med tanke på fremføring i annen sammenheng enn scenisk/dramatisk. Avtale for fremføringsrettighetene gjøres med TONO.

b) Små rettigheter er videre enkeltstående deler, eller mindre utdrag fra et musikkdramatisk verk. Når et musikkdramatisk verk fremføres i en konsertversjon, når opphavsmannen har laget eller fått seg laget denne konsertversjonen, er denne å betrakte som små rettigheter. Avtale for fremføringsrettighetene gjøres med TONO.

TONO gjør oppmerksom pd at ovennevnte regler pkt. l b) og 2 b) forutsetter for utenlandske musikkverks vedkommende, at TONO i henhold til sine gjensidighetskontrakter med utenlandske «TONO-selskaper» forvalter disse rettigheter i den nevnte sammenheng.