Inspisient


Inspisienten er bindeleddet mellom de kunstnerisk, tekniske og administrative funksjonene i en teaterproduksjon, og sørger for god koordinering og informasjonsflyt mellom de forskjellige gruppene. I prøveperioden er inspisienten regissørens høyre hånd i alle praktiske spørsmål, og produsentens forlengede arm inn i prøverommet. I spilleperioden leder inspisienten gjennomføringen av den enkelte forestillingen, og sørger for at forestillingen beholder den formen regissøren og det kunstneriske teamet har bestemt. Inspisienten påser at prøver og forestillinger gjennomføres på en forsvarlig måte, og at både sikkerhet og menneskelige behov blir godt ivaretatt.


Inspisient, betegnelse for yrkesutøvere innenfor teater, film, fjernsyn eller radio, med ansvar for de tekniske og administrative funksjoner i forbindelse med forestillinger eller opptak. Innen teater ofte benyttet om den ansvarlige for kveldens forestilling.
(Store Norske Leksikon.)

En inspisient overskuer det totale bildet av en teaterproduksjon, og ser både de store og de små sammenhengene - fra dag til dag, og over en hel produksjons- og spilleperiode.
(Fra Norsk Teaterinspisientforenings definisjon av inspisientrollen.)


Utdanning:

Det finnes en rekke to- og tre- årige utdannelser innen Stage Management i Storbritannia. Stage Management er en samlebetegnelse for de rollene vi på norsk kaller inspisient, sufflør, rekvisittør og scenemester. Blant de fremste er RADA, LAMDA, Guildhall, Bristol Old Vic, Royal Welsh College. Se The Stage Management Association for en utfyllende oversikt over utdannelser.

I Danmark finnes en treårig bachelorutdannelse i «Scenekunstnerisk produktion» ved Den Danske Scenekunstskole i København, hvor studenten kan spesialisere seg i «Produktions- og forestillingsledelse», som tilsvarer produksjonsleder og inspisient i norsk terminologi.

I Sverige finnes en treårig kandidatutdannelse i «Produktionsteknisk samordning för scenkonst» ved Stockholms Konstnärliga Högskola, som kan være relevant for inspisienter.

Det finnes for tiden ikke en relevant inspisientutdannelse i Norge, men det rekrutteres tidvis inspisienter med bakgrunn fra forskjellige studier innen kulturledelse.


Organisasjon:

Norsk Teaterinspisientforening er en sammenslutning innenfor fagforeningen Creo, og organiserer de fleste profesjonelle inspisientene i Norge. De formidler gjerne informasjon om relevant utdanning, kurs, eller kontakt med sine medlemmer for inspisientoppdrag. Foreningen kan kontaktes gjennom Creo


Utarbeidet av Kjetil Falkum
 

25.11.2021

Relevant lesestoff:


Inspisientrollen i spelsammenheng.

- Av Kjetil Falkum.


Organisasjon:


Norsk Teaterinspisentforening ved Creokultur