Inspisientrollen i spelsammenheng

Av Kjetil Falkum, Norsk Teaterinspisientforening, desember 2009.


På de profesjonelle teatrene kan inspisienten sammenlignes med en prosjektkoordinator for den enkelte teaterproduksjon, og er et koordinerende ledd mellom de kunstneriske, tekniske, og administrative funksjonene ved teatret. I spelsammenheng har inspisienten mange av de samme oppgavene som ved et teater, men har kanskje også flere oppgaver i tillegg - og hvis apparatet rundt ikke er så stort og etablert må kanskje inspisienten løse mye på egenhånd. Mens produsenten har det overordnede ansvaret for økonomi og fremdrift, har inspisienten det praktiske og utøvende ansvaret for gjennomføringen av prøver og forestillinger. De konkrete oppgavene til en inspisient vil variere avhengig av produksjonen og organisasjonen rundt.

Ideelt sett følger inspisienten produksjonen fra planleggingsstadiet, gjennom prøvetiden, og frem til premiere - og deretter hver eneste kveld frem til siste forestilling. I prøveperioden er inspisienten instruktørens høyre hånd i alle praktiske spørsmål, følger opp skuespillerne og de andre aktørene, og sørger for at alle viktige beskjeder kommer frem til de ulike gruppene i og rund spelet. Når profesjonelle og frivillige møtes og skal samarbeide om et spel oppstår det en del utfordringer inspisienten må ta hensyn til. For eksempel er det ikke sikkert at alle frivillige har fri på dagtid, og kan jobbe med spelet når det passer instruktøren. Og de som skal lage kostymene, sette opp scenen, eller ha ansvar for hestene, gjør det kanskje også på sin fritid og er ikke tilstede hele tiden. Derfor er det viktig at inspisienten kan sørge for kontinuitet - at alle får jevnlige oppdateringer på hva som skjer, hva som har endret seg siden sist, og når de forskjellige funksjonene trengs på spelplassen. Det å være med i et spel skal være lystbetont. Som spelinspisient er det derfor viktig å huske, at selv om alle som er med må yte sitt beste for at spelet skal bli bra, er det også viktig med kaffepauser og sosial-tid. Og ikke glem at alle trenger en oppmuntring i blant!

Når alt er klart til premiere, og det kommer publikum i amfiet, er inspisienten forestillingsleder - det vil si at inspisienten er øverste ansvarlige for avviklingen av forestillingen. Når vaktsjefen gir beskjed om at publikum er på plass og portene er lukket, har inspisienten allerede sørget for at orkesteret, hestene, skuespillerne og de andre aktørene er klare, slik at forestillingen kan begynne så presis som mulig. Så gir inspisienten sitt "klar scene"-varsel og "værsågod" til at forestillingen kan begynne.

På et stort spelområde kan det være lurt at inspisienten har sin plass på et sted med god oversikt over scenen. Det kan ofte være langt mellom inngangene eller de forskjellige spilleområdene. Da kan det være vanskelig for aktørene å se eller høre det som skjer på scenen, og de kan trenge et signal fra inspisienten for å vite når de skal komme inn. Dersom det for eksempel er kompliserte sceneskift eller store entréer som skal samordnes gir inspisienten signal til aktører og teknikere, slik at alt skjer til riktig tid og i riktig rekkefølge. Og dersom det oppstår problemer underveis er det inspisienten som sitter med den totale oversikten, og kan avgjøre hva som er den beste løsningen der og da. Det er mange måter å avvikle en forestilling på, og inspisienten kan for eksempel løpe rundt og gi beskjeder underveis i forestillingen, eller formidle dem gjennom en mikrofon til monitorer bak scenen. Det beste er nok ofte at inspisienten har radiokontakt med en eller flere medhjelpere bak og rundt scenen som kan formidle beskjeder underveis.

Når forestillingen er over overser inspisienten at alt blir ryddet og gjort klart til neste forestilling - eller pakket ned og lagret til neste år. Opprydningen og etterarbeidet er minst like viktig som forarbeidet dersom neste spel også skal bli en suksess!


Kjetil Falkum er frilans inspisient, og har blant annet i flere år vært inspisient for Spelet om Heilag Olav på Stiklestad.


Se også avsnittet Inspisient.

Relevant lesestoff:


Inspisient