Komponist


Komponist, tonedikter, tonesetter.

Komponere, sette sammen, lage, skrive musikk, tonesette.


Komponistens oppgave er å skrive musikk til forestillingen. Komponisten leverer gjerne materialet i form av et partitur. Et partitur er en samlet framstilling av de forskjellige stemmene i et musikkverk.

Dersom man benytter ferdigskrevet musikk, må man avklare rettighetene til bruk av materialet.