Komponist


Komponist, tonedikter, tonesetter.

Komponere, sette sammen, lage, skrive musikk, tonesette.


Komponistens oppgave er å skrive musikk til forestillingen. Komponisten leverer gjerne materialet i form av et partitur. Et partitur er en samlet framstilling av de forskjellige stemmene i et musikkverk.

Dersom man benytter ferdigskrevet musikk, må man avklare rettighetene til bruk av materialet.

Se nettsidene til Tono og Lov om opphavsrett til åndsverk.

Relevant lesestoff:


Hva er forskjellen mellom store og små rettigheter? (ekstern lenke)
- av TONO


Arrangør


Orkesterleder


Musikk i en teaterproduksjon
- av Kyrre Havdal


Intervju med komponist Lars Ramsøy-Halle


Fra instruktørens synsvinkel, aktuelt for alle:


Hvem eier forestillingen?
- av Nora Evensen


Organisasjon:


Komponistforeningen