Komponist


Komponist, tonedikter, tonesetter.

Komponere, sette sammen, lage, skrive musikk, tonesette.


Komponistens oppgave er å skrive musikk til forestillingen. Komponisten leverer gjerne materialet i form av et partitur. Et partitur er en samlet framstilling av de forskjellige stemmene i et musikkverk.

Dersom man benytter ferdigskrevet musikk, må man avklare rettighetene til bruk av materialet.

Se nettsidene til Clara (Informasjonssentral for opphavsrett og klarering) og Lov om opphavsrett til åndsverk.

Relevant lesestoff:

Grenseoppgang mellom store og små rettigheter
- av TONO

Arrangør

Orkesterleder

Musikk i en teaterproduksjon
- av Kyrre Havdal

Intervju med komponist Lars Ramsøy-Halle

Fra instruktørens synsvinkel, aktuelt for alle:

Hvem eier forestillingen?
- av Nora Evensen