Koreograf


Koreografi, kunsten å utforme en dans.


Koreografens hovedoppgave er å utforme dansen / bevegelsesmønstret i forestillingen i samarbeid med regissøren. Ofte gjøres dette i sammenheng med forestillingens musikk, for å utrykke en dramatisk handling eller danne et visuelt mønster av gruppens, eller den enkelte dansers / skuespillers bevegelser.

Det er viktig å definere koreografens rolle og ansvarsområde. Bevegelsene må ses i sammenheng med forestillingens tidsepoke, sjanger og form, og fordi ikke alle koreografer behersker alle stilarter.

I spel regner vi scenekamp som en del av det koreografiske uttrykket.
Da dette krever spesialkompetanse, engasjeres ofte en egen scenekampinstruktør.

Enkelte spel engasjerer solodanser(e) som har ansvar for egen koreografi