Koreograf


Koreografi, kunsten å utforme en dans.


Koreografens hovedoppgave er å utforme dansen / bevegelsesmønstret i forestillingen. I de fleste tilfeller gjøres dette i samsvar med deler av forestillingens musikk, for å utrykke en dramatisk handling eller danne et visuelt mønster av gruppens, eller den enkelte dansers / skuespillers bevegelser.

Det er viktig å definere koreografens rolle og ansvarsområde. Dette fordi bevegelsene må ses i sammenheng med forestillingens tidsepoke, sjanger og form, og fordi ikke alle koreografer behersker alle stilarter.

I spel regner vi scenekamp som en del av det koreografiske uttrykket.
Da dette krever spesialkompetanse, engasjeres ofte en egen scenekampinstruktør.

Koreografen og scenekampinstruktøren samarbeider tett med regissøren, repetitøren og orkesterlederen under produksjonen.