Koreograf


Koreografi, kunsten å utforme en dans.


En koreograf er en person med utdannelse og erfaring innen dans / bevegelse i forskjellige stilarter. Koreografen kan være en danseinstruktør / pedagog som er spesialisert i en enkelt stilart som for eksempel ballett, folkedans eller step.

Koreografens hovedoppgave er å utforme dansen / bevegelsesmønstret i forestillingen. I de fleste tilfeller gjøres dette i samsvar med deler av forestillingens musikk, for å utrykke en dramatisk handling eller danne et visuelt mønster av gruppens, eller den enkelte dansers / skuespillers bevegelser.

Det er viktig å definerer koreografens rolle og ansvarsområde. Dette fordi dansen må ses i sammenheng med forestillingens tidsepoke, sjanger og form, og fordi ikke alle koreografer behersker alle stilarter (eksempel: Folkedans, rituell dans, step, selskapsdans, moderne dans, jazzdans, formasjonsdans, klassisk ballett). Her kan det være like nyttig å engasjere en ballettpedagog, danseinstruktør eller andre som er spesialisert på èn stilart.

Koreografen samarbeider tett med regissøren, repetitøren og orkesterlederen under produksjonen.

 

Relevant lesestoff:


Noen tanker fra koreografen
-
av Anett Hjelkrem.


Koreografassistent


Dansere


Repetitør


Fra instruktørens synsvinkel, aktuelt for alle:


Hvem eier forestillingen?
- Av Nora Evensen


Organisasjon:

Norske Dansekunstnere