Koreografassistent


Koreografassistentens oppgaver avhenger av koreografens behov for assistent. Koreografen definerer assistentens oppgaver.

Den mest vanlige oppgaven er å repetere (lede innøving av) koreografien hvis koreografen ikke er tilstede.

Assistenten kan gjerne være en av danserne og kalles i enkelte sammenhenger «dansekaptein».

Relevant lesestoff:


Koreograf