Kostymegruppe


Kostyme, klesdrakt, særlig drakt som brukes på scene eller under karneval.

Kostymere, kle i kostyme.


Kostymegruppa (i noen tilfeller kalt systue) har ansvaret for å utarbeide kostymene til forestillingen etter kostymedesignerens arbeidstegninger og anvisninger.

Relevant lesestoff:

Å starte opp en kostymejobb
- av Berit Haltvik With


Under Scene er nevnt flere punkt som er gyldige for alle arbeidsgruppene i denne kategorien, inkludert kostymegruppa.