Kunstnerisk ansvar


 

De kunstnerisk ansvarlige har i fellesskap ansvar for forestillingenes utforming.

Regissøren har det overordna ansvaret. Evnt begrensninger og føringer knytta til ansvarsområdet må være avklart med styret/produksjonslederen

Styret/produksjonslederen avgjør i samarbeid med regissør hvor mange funksjoner som er
nødvendige ut fra økonomiske og kunstneriske hensyn.

Relevant lesestoff:


Artikler