Kunstnerisk ansvar

 

De kunstnerisk ansvarlige har i fellesskap ansvar for forestillingenes utforming.

I de aller fleste tilfeller har styret og/eller produksjonslederen gitt regissøren det kunstneriske ansvaret. I noen sammenhenger kan imidlertid produksjonslederen også ha dette ansvaren (jf. teatersjefen ved regionteatre og institusjonsteatre).

Styret/produksjonslederen avgjør i samarbeid med regissør hvor mange funksjoner som er nødvendige ut fra økonomiske og kunstneriske hensyn.