Kurs


For å heve kompetansen i et spel kan det være lurt å arrangere kurs.

Dere har da mulighet til å søke om kursstøtte (voksenopplæringsmidler) via et studieforbund.

Er dere ikke medlem av en voksenopplæringsorganisasjon, kan dere søke samarbeid med en av organisasjonene som har lokallag i din kommune.

En samla oversikt over voksenopplæringsorganisasjoner finnes på nettsidene til Voksenopplæringsforbundet.