Lenker


Her er en foreløpig oversikt over regionale og nasjonale aktører i kultur- og teaterfeltet du som spelprodusent kan måtte forholde deg til. Oversikten er så langt gjort alfabetisk og vi oppdater jevnlig.

For oversikt over teaterrelaterte utdanninger, se nederst på sida

Oppdatert 30.5.2023


4


4H Norge

4H Norge er en stor og aktiv organisasjon med over 10 000 medlemmer fordelt på ca. 450 4H-klubber over hele landet. Medlemsalderen er 10-26 år. I 4H får medlemmene mulighet til å utvikle seg selv, og være del av et sosialt fellesskap der alle har omsorg for hverandre. Det stilles ikke spesielle krav for å bli medlem.

 


A


Agder Nye Teater

Agder Nye Teater (ANT) er et teater og scenekunstkollektiv med base i Arendal. De arbeider for å lage, vise og spre scenekunst i Agder - og fra Agder videre ut i landet.


Akershus Teaterråd

Akershus teaterråd er en interesseorganisasjon for amatørteateret i Akershus og er økonomisk støttet av fylkeskommunen.


Assitej

Assitej Norge er en medlems-organisasjon som fremmer profesjonell scenekunst for et ungt publikum – i hele verden.


B


BIT Teatergarasjen

Bergen Internasjonale Teaterfestival (BIT) ble startet opp av studenter ved teatervitenskap i Bergen i 1983/84. I 1984 ble første festival, Teatertreff’84 arrangert, med en stor åpningsmaraton på Torgallmenningen, noe som ble gjentatt ved flere anledninger på åttitallet.


Black Box Teater

Black Box teater ble grunnlagt i 1985. Det er et av programmeringsteatrene i Norge som produserer og presenterer internasjonal og norsk samtids-scenekunst.


Brageteatret

Brageteatret AS – Regionteater for Buskerud holder til på Union Scene i Drammen og har som formål å tilby profesjonell scenekunst til hele befolkningen i fylket.


Buskerud Teater

Formålet er fortsatt det samme i dagens Buskerud Teater, som det seneste året har vært gjennom en omorganisering hvor fem private stiftelser har blitt til én, med en administrativ leder og fire kunstneriske ledere i hver av de fire regionene av Buskerud. Modellen er unik på landsbasis og sikrer amatørteatret i Buskerud særs gode levevilkår. Buskerud Teater er i utvikling og driver i disse dager og staker ut veien for fremtiden, men en ting kommer ikke til å endre seg – det er for å styrke og utvikle amatørteatermiljøet i Buskerud.


Bygdetruppen Teater

Bygdetruppen Teater satser på lokale ressurser, kompetanseheving og samfunnsutvikling


 


C


Cirka Teater

Cirka Teaters forestillinger varierer i størrelse, fra mindre turnéforestillinger og produksjoner i samarbeid med institusjoner, til store utendørs evenementer. Alle kjennetegnes av et lekent visuelt språk.


Creo

Med over 9000 medlemmer er Creo Norges største kunstnerorganisasjon. Creo arbeider for å sikre medlemmene våre bedre lønns- og arbeidsvilkår, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende.


Cornerteateret

Cornerteateret fungerer som et samlingspunkt på Møhlenpris, og er et allsidig bygg som fyller mange funksjoner. Det er et teaterhus for de frie profesjonelle, samt barne- og ungdomsteater.


D


Danseinformasjonen

Danseinformasjonen er det nasjonale informasjons- og kompetansesenteret for dansekunst.


DansiT

DansiT er et koreografisk senter som jobber lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, med base i Trondheim.


Dansens hus

Velkommen til Dansens Hus, Norges nasjonale scene for samtidsdans. Et sted for å oppleve, utvikle og snakke om dans.


Danse- og Teatersentrum

Danse- og Teatersentrum har som formål å være et nasjonalt kompetansesenter som fremmer profesjonell scenekunst, nasjonalt og internasjonalt, med vekt på fri scenekunst.


Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år.


Den Nationale scene

Den Nationale Scene er en av landets fire nasjonale scenekunstinstitusjoner. Den Nationale Scene skal skape engasjerende, underholdende og samfunnsrelevant teater, og tilby et bredt repertoar av høy kunstnerisk kvalitet.


Den Norske Opera & Ballett

Den Norske Opera & Ballett er landets største musikk- og scenekunstinstitusjon, og skal presentere opera, ballett og konserter av høyeste kunstnerisk kvalitet. DNO&B består av kompaniene Nasjonalballetten, Nasjonalballetten UNG og Nasjonaloperaen, foruten Operaorkestret, Operakoret, Barnekoret og Ballettskolen.

Det Andre Teatret

Det Andre Teatret er nesten som et ordentlig teater - bare litt morsommere!


Det Norske Teatret
Det Norske Teatret er eit lag med avgrensa ansvar, som har til føremål å syna fram skodespel på norsk mål i bygd og by.


Det Samiske Nasjonalteateret

Det Samiske Nasjonalteatret er den eneste profesjonelle teaterinstitusjonen i Norden som konsekvent bruker samisk som scenespråk. Teatret er et turnéteater som flere ganger i året turnérer i hele det samiske området i Norge, Sverige og Finland, noen ganger også Russland. I tillegg gjør teatret jevnlig turnéer utenfor Norden for å synliggjøre samisk kultur også internasjonalt.


Det Vestnorske Teateret

Det Vestnorske Teateret er eit teater for alle som bur i Vestlandsregionen. Teateret har fast scene i Bergen sentrum, men er også eit turnérande teater.


Den unge scenen

DUS - Den unge scenen er et landsdekkende prosjekt som jobber for å heve nivået på ungdomsteater i Norge. DUS bestiller og utvikler sceniske tekster og konsepter for ungdom som fremføres av ungdom.


Drama- og teaterpedagogene

Drama- og teaterpedagogene arbeider for å fremme drama/teater som kunstfag og læringsform i utdanningsløpet.


Dramas

Dramas er et serviceorgan for amatørteatergrupper i Norge. Dramas bistår med manusformidling og rettighetsklarering for amatørteatre og skoler/kulturskoler.


Dramatikerforbundet

Dramatikerforbundet er en interesseorganisasjon for forfattere som skriver for scene, film, TV, radio og spill. Forbundets formål er å ivareta og fremme norske dramatikeres kunstneriske og økonomiske interesser, samt å styrke opphavsretten, og å være et sosialt og faglig samlingssted.


Dramatikkens hus

Dramatikkens hus har det nasjonale ansvaret for utvikling av ny norsk og samisk dramatikk og er fagfeltets utviklingsarena og prøverom. Dramatikkens hus skal utvikle kunstnerskap, bidra til å løfte kvaliteten på nyskrevet norsk dramatikk og arbeide for at tekstene blir produsert og finner et større publikum.

 


F


Fagforbundet Teater og Scene

Fagforbundet Teater og Scene er en landsdekkende forening i Fagforbundet, og organiserer teknisk, administrativt og kunstnerisk ansatte ved scenekunstvirksomheter i hele landet.
De har medlemmer fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord, fra Bergen i vest til Kautokeino i øst.


Feil Teater

Feil Teater produserer nyskapende og inkluderende teater for alle deler av befolkningen.


Frilynt Norge

Frilynt Norge, stiftet i 1965, er Norges største teaterorganisasjon for både barn, ungdom og voksne.


Figurfestspillene

Figurfestspillene i Tønsberg er en norsk figurteaterfestival som arrangeres av UNIMA Norge, sammen med lokale krefter og frivillige.


Figurteatret i Nordland

Figurteatret i Nordland er et internasjonalt produksjonssenter for figurteater.


Folketeateret

Folketeateret er en privatdrevet musikk- og teaterscene i Oslo sentrum.


Fossekleiva

Fossekleiva kultursenter og Berger museum holder til i gamle «Fossekleven Fabrik», en nedlagt tekstilfabrikk som i 1889 ble bygget og drevet av familien Jebsen, på Berger – midt mellom Svelvik og Sande. Berger er et av landets best bevarte industrisamfunn og er interessant både i regional og nasjonal sammenheng.


Frivillighet Norge

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge.


Fyllingsdalen teater

Fyllingsdalen Teater har vært en av Bergens viktigste kulturelle bidragsytere for barn og unge i over 40 år.


G


Grenland Friteater

Grenland friteaters mål er et teater som er levende og som kommuniserer på tvers av språklige og kulturelle skiller, og sterkt nok til ikke å la seg knekke av tilfeldige motesvingninger.


Grusomhetens Teater

Grusomhetens Teater lager forestillinger innenfor den fysiske tradisjon og henter grunnleggende inspirasjon fra Antonin Artauds visjoner for et anatomisk teater.


H


Haugesund Teater

Med et bredt spekter av forestillinger av nasjonal og internasjonal klasse vil Haugesund Teater være tilstede for publikum hele året. Vi underholder og utfordrer publikum mens vi tar pulsen på samtiden. Haugesund Teater er fordypningsrommet der vi stiller spørsmål om hvem vi er og hvorfor. Vi tenker langsiktig på vår rolle i kulturlivet.


Hålogaland Amatørteaterselskap

Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) er en interesseorganisasjon for aktører, utøvere og samarbeidspartnere i det frivillige scenekunstfeltet.


Hålogaland Teater

Hålogaland Teater er regionteatret for Troms og Finnmark, og ble grunnlagt i 1971.


K


Kattas Figurteater

Kattas figurteater AS holder til i Tønsberg.


KFUK-KFUM

KFUK-KFUM skaper åpne, trygge fellesskap der barn og unge kan være seg selv, få opplevelser for livet og utvikle seg som hele mennesker


Kilden Teater

Kilden Teater er Agders største profesjonelle institusjon for scenekunst.


Kloden teater

Kloden teater samarbeider med teatre og scener om å gjøre de beste forestillingene tilgjengelige for mange flere, både i Oslo og andre steder i landet.


Kulturalliansen

Kulturalliansen er ei samanslutning for frivillige kulturorganisasjonar, stifta 5. september 2016. Til grunn for stiftinga låg eit utgreiingsarbeid som hadde strekt seg over perioden november 2015 til september 2016, der det ein kartla ønskje, behov og arbeidsoppgåver for ei felles samanslutning for kulturfrivilligheita.


Kulturproduksjoner

Kulturproduksjoner er en teatergruppe som lager teater for store og små.


Kulturtanken

Kulturtanken er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge, som ivaretar det nasjonale ansvaret for
Den kulturelle skolesekken (DKS).


Kvääniteatteri

Kväaniteatteri er etablert i tilknytning til Halti i Nordreisa. Teateret har sin base i Nord-Troms, men vår virksomhet skal formidles der folk er – i kvenske kjerneområder og miljøer regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


M


Musikalfabrikken

Musikalfabrikken har som overordnet mål at alle våre medlemmer skal få stå på en scene der de kan bli sett, hørt, trene på å ta plass og flytte egne grenser.


N


Nationalteateret

Nationaltheatret skal være en tydelig deltaker og et kraftsenter i samfunnet, gjennom å engasjere publikum og offentligheten i viktige spørsmål og temaer, og ved å være en sentral kilde til nasjonens identitet og utvikling.


Nettverk for regionale teaterråd

NRT er et nettverk bestående av 6 teaterråd: Oslo Teatersenter, Rogaland Teaterråd, Vestfold Teaterråd, Trøndelag Teatersamling, Foreningen for amatørteater i Agder og Akershus Teaterråd.


Nittedal Teater

Nittedal Teater er et lokalt teater og kulturprodusent
som jobber med kulturelle- og humanitære prosjekter.


NOPA

NOPA , Norsk forening for komponister og tekstforfattere , er en interesseorganisasjon for opphavere til musikkverk.


Nordland Teater

Turnéteatret Nordland Teater betjener hele Nordland fylke, hvor de årlig normalt underholder mer enn 30.000 publikummere fordelt på 300 forestillinger.


Nordic Black Theatre

Nordic Black Theatre er en selveiende teaterstiftelse som ble startet i 1992.


Norske Dansekunstnere

Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre.


Norsk Amatørteaterforbund

Norsk Amatørteaterforbund (NATF) er en sammenslutning av amatørteatergrupper og foreninger/lag/stiftelser med amatørteater som del av sin virksomhet.


Norsk Komponistforening

Norsk Komponistforening har vært og skal være en tydelig stemme i norsk kulturliv, med aktivitet bygget på kunnskap.


Norsk Kulturforum - (NOKU)

Norsk kulturforum (NOKU) er interesse- og kompetanseorganisasjonen for kultursektoren i kommuner og fylkeskommuner over hele landet. NOKU samler og deler kunnskap og erfaringer for å styrke den lokale kultursektoren.


Norsk Revy

Norsk Revyfaglig Senter Senter er Norges fagsenter for revy. Hovedoppgaven er å fremme norsk revy innen kulturpolitikk, revymiljøet og hos publikum for øvrig. Målet er å spre og styrke revysjangeren over hele landet.


Norske Historiske Spel

Norske Historiske Spel er en medlemsorganisasjon for historiske spel og friluftsspel i Norge.


Noregs Ungdomslag

Noregs Ungdomslag (NU) vart skipa i 1896 og er ein kulturorganisasjon med omlag 14 000 medlemmer og 380 lag i heile Noreg. Ungdomslaga har eit stort mangfald av aktivitetar, og ingen lag er like.


Norske Festivaler

Nettverksorganisasjon for norske kunst- og kulturfestivaler.


Norske Kulturarrangører

Norske Kulturarrangører (NKA) er landets interesse- og kompetanseorganisasjon for konsertarrangører og representerer en stadig økende medlemsmasse av over 400 festivaler, klubber, spillesteder, konsertforeninger, studentsamfunn og kulturhus.


Norsk Skuespillerforbund

Norsk Skuespillerforbund (NSF) er skuespillernes egen interesseorganisasjon – en partipolitisk uavhengig fagforening som arbeider for skuespillernes kunstneriske, økonomiske og rettslige interesser. Vi organiserer over 1500 skuespillere.


Norsk Skuespillersenter

Norsk Skuespillersenter er et nasjonalt kompetansesenter for profesjonelle skuespillere.


Norske Scenografer

Norske Scenografer i Creo er en landsomfattende, faglig sammenslutning av scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere og lyddesignere i Creo.


Norsk Kulturskoleråd

Norsk Kulturskoleråd ble stiftet i 1973, og er en interesse- og rådgivningsorganisasjon som ved å ivareta medlemmenes interesser skal arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne. Medlemmene er kommuner som eier og driver kulturskoler.


Norsk Teater- og Orkesterforening

Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for profesjonelle, offentlig støttede virksomheter innenfor musikk og scenekunst.


Nye Hjorten Teater

Nye Hjorten Teater er et nytt privateid teater i Trondheim som vil produsere helt unike teateropplevelser for folket.


O


Oslo teatersenter

Oslo teatersenter (OTS) er til for bredden i scenekunstfeltet – fra grasrota til det profesjonelle.


Oslo Nye Teater

Oslo Nye Teater har et folkelig repertoar og skal være oslosk, morsomt og mangfoldig.

 


P


Periskop

Periskop er et tverrfaglig tidsskrift om kunst for barn og unge.


Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival

Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival er Norges største internasjonale teaterfestival.


Propellen Teater

Propellen Teater er en løst sammensatt medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.


Proscen

Proscen er en kompetanse-, interesse- og nettverksorganisasjon for det profesjonelle scenekunstfeltet på Vestlandet. Organisasjonen ble stiftet i 2008 og har base i Bergen.


R


Regiforbundet

Regiforbundet er en politisk nøytral forening som har til formål å arbeide for medlemmenes interesser – kunstnerisk og økonomisk.


Riksteatret

Riksteatret er hele Norges teater. Riksteatret spiller på ca 70 steder over hele landet, men har også forestillinger i Nydalen før og etter turné.


Rogaland Teater

Rogaland teater ble etablert I stavanger I 1947 og har markert seg som et av de ledende teatrene I Norge.


Rosendal Teater

Rosendal Teater er et teater for annerledes teaterkunst. Et fritt rom for kunstnere til å eksperimentere og for publikum til å reflektere.


Rosegården teaterhus

Et komplett teaterhus med både produksjon- og visningslokaler. Huset drives av Foreningen for Amatørteatre i Agder (FATA).


S


SadioNor

SadioNor Teater formidler lokal kunnskap om folk, samfunn og historie. Skuespillerne har stor glede av å hente frem den lokale kunnskapen og gi historiene liv i SadioNors forestillinger og vandringer.

 

Scenefolk

SceneFolk er et nettverk for aktører som driver med alle sjangre innen revy, teater, dans og andre sceniske uttrykk i Norge.


Scenekunst i Nordland

Scenekunst i Nordland representerer Nordland fylkeskommunes engasjement innenfor scenekunst, og arbeider for å utvikle teater, dans og musikkteater i Nordland.


Scenekunst

Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk.


Scenekunstbruket

Norsk Scenekunstbruk er en nasjonal formidler av scenekunst og et kompetansenettverk for scenekunstfeltet for barn og unge.Sceneweb

Sceneweb er et nasjonalt historisk arkiv for norsk profesjonell scenekunst.


Sjiraffen kultur- og kompetansesenter

Sjiraffen kultur- og kompetansesenter tilbyr kunst- og kulturgrupper for mennesker med fysisk og psykisk funksjonshemming i alle aldre.


Skuespiller- og danseralliansen

Skuespiller- og danseralliansen AS (SKUDA) er en arbeidsgiver for frilans dansere og skuespillere over hele landet og eies av Norsk Skuespillerforbund (NSF), Norske Dansekunstnere (NoDa) og Norsk teater- og orkesterforening (NTO).


Spekter

Arbeidsgiverforeningen Spekter ble etablert i 1993, og er i dag en av Norges ledende arbeidsgiverforeninger for private og offentlige eide virksomheter.


Syv mil

Syv mil består av kreative produsenter som brenner for profesjonell scenekunst. Samlet har de bakgrunn fra teatervitenskap, litteraturvitenskap, digital kultur, produsentkunnskap, dramaturgi, dans, teater, musikk, tekstbehandling, psykologi, filosofi, antropologi, forretningsutvikling - og til og med fra helse og idrett.


T


Teaterfabrikken

Teaterfabrikken elsker mangfold og er en opplevelsesfabrikk for alle


Teater Fabel

Teater Fabel ønsker å inspierere fantasi og skaperevne, gjennom teaterets magi


Tema Teater

Tema Teater er en profesjonell scenekunstenhet i Oppland


Teaterfestivalen i Fjaler

Teaterfestivalen i Fjaler programmerer festivalen ut fra en tematisk overbygning, og legger vekt på å skape møtepunkt mellom kunsten og bygda på flere nivå.


Teater Fusentast

Opprinnelig et omreisende figurteater for barn og ungdom, har det etter hvert utvidet sitt spekter til visuelle teaterformer for all slags publikum, oftest med samfunnsmessig brodd.


Teater Ibsen

Teater Ibsen er et profesjonelt teater som ønsker å gi publikum opplevelser de husker.


Teater i fjellregionen

Teater i Fjellregionen er et interkommunalt samarbeid mellom Tynset, Tolga, Os, Rendalen, Folldal og Alvdal. Teateret har som oppgave å være en pådriver og en ressurs for ulike teaterprosjekter i regionen.


Teater i Glåmdal

Teater i Glåmdal produserer teater i de sju Glåmdalskommunene gjennom egenproduksjoner, samarbeidsproduksjoner, gjestespill, pedagogisk virksomhet og konsulentvirksomhet


Teater Innlandet

Teater Innlandet AS har som formål å være et profesjonelt teater for Innlandet og skal formidle scenekunst av høy kvalitet.

Teatret skal, i egen regi og i samarbeid med andre aktuelle aktører, produsere og programmere scenekunst og bidra til utviklingen av Innlandets kunst- og kulturliv.


Teater Joker

Teater Joker er et fritt scenisk kompani med en overordnet målsetting om å skape ny scenekunst, gjerne i samarbeid med en dramatiker om utviklingen av manuskriptet.


Teater Manu

Teater Manus visjon er å bli verdens beste teater med utspring i døves kultur og språk.


Teaternytt

Et fagtidsskrift for amatørteater og det frivillige teaterfeltet. Nettsiden teaternytt.no ble opprettet av Viken Teaterråd i 2021 - fra 2024 Akershus Teaterråd - for å fremme, informere og synliggjøre lokalt teater.


Teater Vestland

Teater Vestland, tidlegare Sogn og Fjordane Teater, er eit nynorsk institusjonsteater lokalisert i Førde i Sunnfjord, og er eit regionteater med turnéverksemd i Vestland fylke.


Teatret Vårt

Teatret Vårt presenterer et repertoar av moderne og klassiske skuespill for barn, unge og voksne – av høy kvalitet. Teatret Vårt er også et nasjonalt teater som henter skuespillere fra andre teatre - og som gjestespiller på andre scener.


Thesbiteateret

Thesbiteateret ble startet i 1972 av den italienske regissøren Gianni Lepre, den gang under navnet Tønsberg alternative teater.


Tigerstadsteatret

Tigerstadsteatret
Tigerstadsteatret er et teater for barn og unge i Oslo.


Trafo.no

Trafo.no er et nasjonalt tilbud til unge mellom 15 og 25 år med en kunstnerisk eller kreativ interesse. Trafo støtter opp om unge kunstnere som tar selvstendige initiativ og skaper egne prosjekt – uavhengig av kunstform, sjanger eller uttrykksform.


Trøndelag Teatersamlag

Trøndelag Teatersamlag er en åpen og demokratisk interesseorganisasjon
for alle frivillige spel, teater- og revylag i Trøndelag fylke.


Trøndelag Teater

Midt-Norges største kulturinstitusjon med fem spillescener, hvor en av dem - Gamle Scene - er Nordens eldste, fra 1816.


Turneteatret i Trøndelag

Turnéteatret i Trøndelag eies av Trøndelag fylkeskommune og har base i Verdal. Vi produserer og formidler profesjonell scenekunst i hele fylket. Teatret er også et kompetansesenter for fylkets amatørteatre.


U


Unge Viken Teater

Et teater for barn og unge og de voksne i deres liv


V


Vega Scene

Vega Scene har som mål å bidra til større bredde og kvalitet i hovedstadens film- og teatertilbud og større bredde i hovedstadens film- og teaterpublikum.


Verdensteateret

Verdensteateret is an artist collective based in Oslo.


Vestfold og Telemark Teaterråd

Vestfold og Telemark teaterråd er en paraplyorganisasjon for teaterlagene og -organisasjonene i det frivillige teaterlivet i fylket


Vestlandske teatersenter

Vestlandske Teatersenter (VT) ble etablert 07.12.1967, og er et regionalt kompetansesenter for teater og drama. VT vil gjennom sine aktiviteter at så mange som mulig skal få spille teater, lære om teater, se teater og bli inspirert av teater.


Ø


Østfold Internasjonale Teater

Østfold Internasjonale Teater (ØIT) holder til i moderne lokaler på «Værste», en tidligere industritomt like ved Fredrikstad sentrum.

ØIT er et turnerende teater med lokalt, nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt.


Å


Åarjelhsaemien Teatere

Åarjelsaemien Teatere arbeider for å fremme og utvikle sørsamisk scenekunst. Sørsamisk språk og kultur står sentralt i alt arbeid. Teatret fortsetter det historiske samarbeidet med det sørsamiske området på svensk side, og er et teater for hele det sørsamiske området i Norge.


Lenker til teaterrelaterte utdanninger


Utdanningene gir innblikk i blant annet dramaturgi, skuespill, film- og teaterhistorie.

Lydteknikere arbeider med den tekniske delen av lydformidling.

Lysteknikeren er med på å utforme belysningen til teaterproduksjoner, filminnspillinger og konserter.

Utdanningene gir kunnskap og ferdigheter innen ulike kunstformer og kunsthåndverk.

Som student ved Teater og drama i Volda får du ei solid og allsidig utdanning i eit utøvande og svært aktivt fagleg miljø.


Oppdatert 21.5.2023