LenkerHer får du en oversikt over lenker til sentrale aktører- og utdanningssteder i teaterfeltet.

Denne lista vil bli revidert og systematisert i løpet av våren 2021


Lenker til teaterrelaterte utdanninger


Utdanningene gir innblikk i blant annet dramaturgi, skuespill, film- og teaterhistorie.

Lydteknikere arbeider med den tekniske delen av lydformidling.

Lysteknikeren er med på å utforme belysningen til teaterproduksjoner, filminnspillinger og konserter.

Utdanningene gir kunnskap og ferdigheter innen ulike kunstformer og kunsthåndverk.


Revidert 16.2.2021