Litteratur


Publikasjoner om spel

 

Denne oversikten oppdateres fortløpende


 

“Spillet om stedet – historiske spel i Norge” av Sigurd Ohrem

http://www.nb.no/nbsok/nb/9b8ddcde4c8d621219009ee929436904?lang=no

 

“Eg skal hjelpe med mitt, så langt eg kan” av Roar Tromsdal

https://stiklestad.no/litteratur/eg-skal-hjelpe-med-mitt-sa-langt-eg-kan/

 

 “Spel i vår tid – 60 år med spel” 

https://stiklestad.no/litteratur/spel-i-var-tid-60ar-med-spel-2/

 

 “Kinn og kinnaspelet” av Oddvar Isene

http://selja.no/produkt.php?id=150