Lyddesign/lydteknikk

av Sune Schjelderup


En lyddesigner er en person som komponerer verk eller legger til lydeffekter til film og teater. En lyddesigner tar hensyn til det totale budskapet. Det finnes skoler for å lære lyddesign, men det finnes også mange som har bakgrunn i kun musikken.

Det er viktig å fremheve at en lyddesigner burde ta hensyn til hva som skal være dominant i bildet og hvordan det man skal forsterke andre effekter med selve lyden. Det krever kompetanse og ferdigheter. Lyddesignerens rolle i en teaterproduksjon, er vanligvis å designe lydbildet/lydbilder/lyduttrykk. Veldig ofte i sammenheng med komposisjon av musikk.

En lyddesigners musikk/lydbilde har ofte litt krav i forhold til hva som kan benyttes av utstyr. Dette behøver ikke å bety at en lyddesigners krav gjør at man må ruinere seg på dyrt utstyr, men heller at man skal være nøye på hvilken type utstyr man velger. Lyddesigneren er på lik linje med lysdesigner, kostymedesigner og de andre kunstneriske fag, kun en designer. Det vil si at etter premiere er jobben avsluttet, og en tekniker har ansvar for å ivareta lyddesignerens design.

En lydtekniker er en veldig viktig rolle i en produksjon. Lydteknikeren som skal avvikle lyden på forestillingene, bør tidlig i produksjonsfasen engasjere seg i manuskript og prøver. Jo bedre teknikeren kjenner til produksjonen, jo lettere vil det være for teknikeren å kommunisere godt med regissør og andre viktige deler i en produksjon. Om teknikeren er godt forberedt den dagen man skal begynne å arbeide praktisk, så vil teknikeren i hovedsak kun arbeide med å kjøre lyden godt. Om teknikeren i tillegg må lære forestillingen å kjenne, så kan det fort gå ut over lydkjøringen. Lydteknikeren har også en del daglige utfordringer i forhold til mikrofoner og høyttalere. Dersom man har en forestilling utendørs, så må regn, snø og vind tas forholdsregler for. Her er det også viktig at skuespillerne får en innføring i bruk av dette utstyret. Det er svært kostbart, og går beklageligvis lett i stykker. Dersom skuespillerne har kjennskap til forsiktighetsregler med bruk av trådløst utstyr, vil man i større grad unngå kritiske lydproblemer under en forestilling. Man kan også ta kontakt med lydavdelingen på et institusjonsteater for å få tips og råd om bruk at trådløst utstyr. De har gjennom de senere årene opparbeidet seg stor kompetanse på slikt utstyr. Det er jo ingen grunn til å prøve og feile, når andre har gjort det før deg.

Relevant lesestoff:


Lyddesigner