Lydgruppe


Lydgruppa har vi definert som de som bistår lyddesigneren i det praktiske arbeidet rundt ei forestilling.

Dette kan bety arbeid med plassering og sikring av høyttalere, bruk av mikrofoner, monitor , internt kommunikasjonsutstyr og innspilling av lydeffekter

Dersom lyddesigneren ikke har ansvaret for kjøring av lyden under forestillingen, må det avklares tidlig hvem som har ansvaret.

Relevant lesestoff:


Scene