Lydgruppe

 

Regissøren og lyddesigneren har ansvaret for å vurdere bruk av lyd under forestillingen.

Lydgruppa er ansvarlig for å bistå lyddesigneren i arbeidet og sørge for at utstyret er forsvarlig sikret under prøve- og forestillingsperioden.

Lydgruppa er i samråd med regissøren ansvarlig for å lage nødvendig lydopptak (kontentum) til bruk i forestillingen.

Lydgruppa er i samarbeid med produksjonslederen og inspisienten ansvarlig for å skaffe internt kommunikasjonsutstyr til produksjonen.

 

Relevant lesestoff:

Om lysdesign
- av Sune Schelderup

Lys og lyd - praktiske tips
- av Sune Schjelderup

Under Scene er nevnt flere punkt som er gyldige for alle arbeidsgruppene i denne kategorien, inkludert lydgruppa.