Lydgruppe


Lydgruppa er ansvarlig for å bistå lyddesigneren i arbeidet og sørge for at utstyret er forsvarlig sikret under prøve- og forestillingsperioden.

Gruppa er i samråd med lyddesigneren ansvarlig for å lage nødvendig lydopptak (kontentum) til bruk i forestillingen.

Gruppa er i samarbeid med lyddesigneren ansvarlig for å skaffe internt kommunikasjonsutstyr til produksjonen

 

Relevant lesestoff:


Scene


Lyddesigner