Lysgruppe


Lysgruppa har vi definert som betegnelse på de som bistår lysdesigneren i det praktiske arbeidet
– som opprigg og nedrigg av lys, plassering av kabler og ansvaret for kjøring av lys i forestillingsperioden.

Arbeidsomfanger vil variere ut i fra forestillingens behov, økonomi og lysdesigneres prioriteringer.

Relevant lesestoff:


Scene