Lysgruppe


Regissøren og lysdesigneren har ansvaret for å vurdere bruk av lys under forestillingen.

Lysgruppa er ansvarlig for å bistå lysdesigneren i arbeidet og sørge for at utstyret er forsvarlig sikret under prøve- og forestillingsperioden.

Relevant lesestoff:

Om lysdesign
av Sune Schelderup

Lys og lyd - praktiske tips
av Sune Schjelderup


Under Scene er nevnt flere punkt som er gyldige for alle arbeidsgruppene i denne kategorien, inkludert lysgruppa.