Markedsansvarlig


Den markedsansvarlige har ansvaret for å selge produksjonen og er leder for markedsgruppa.

PR, engelsk forkortelse for public relations, publikumskontakt. Den avdelingen ved en bedrift som arbeider med forholdet til publikum.

Promotere, fremme salget.

Marked: Innenfor generell økonomisk teori er begrepet marked definert som enhver struktur som gjør det mulig for kjøpere og selgere å utveksle alle typer varer, tjenester og informasjon.

Relevant lesestoff:

Markedsføring
- av Marit Lien