Markedsansvarlig


Marked: Innenfor generell økonomisk teori er begrepet marked definert som enhver struktur som gjør det mulig for kjøpere og selgere å utveksle alle typer varer, tjenester og informasjon.

PR, engelsk forkortelse for public relations, publikumskontakt.


Den markedsansvarlige har i utgangspunktet ansvaret for å selge produksjonen

I dette ligger å vurdere ulike markeds- og mediestrategier, bruk av sosiale medier og behovet for plakater, program m.m.

Den markedsansvarlige vurderer i samarbeid med produksjonslederen om det er nødvendig å opprette en egen markedsgruppe for produksjonen