Markedsføring av spel

Av Gunnhild Reinskou, markedssjef Røros Reiseliv


Ved å trykke på linkene kan leseren få mer informasjon om de ulike begrepene og tiltakene.

Norske spel drives i hovedsak av frivillige. Hvis du leser dette, er det stor sannsynlighet for at du er en av disse brennende engasjerte sjelene som holder liv i ditt lokale spel. Når du skal markedsføre dette spelet så skal du å ta utgangspunkt i grunnlaget for ditt (og de andre i organisasjonens) engasjement, men minst like viktig er det å se dette utenfra. Hvorfor vil publikum bruke pengene sine på å se dette spelet? Hvem er og kan bli ditt publikum? Hørt uttrykket «ser ikke skogen for bare trær» - skogen finner du blant annet ved å spørre folk rundt deg som ikke er engasjerte i spelet. Summen av dette og dine egne erfaringer vil gi deg en god pekepinn på hvor dere står.

Markedsføring handler om kommunikasjon1 - på mange plan. Riktig budskap til riktig mottager - på riktig vis. Som din sunne fornuft allerede har lært deg, kommunikasjon er ikke alltid så lett. Det en sier kan misforståes - deri ligger markedsføringens utfordring2. Hva er mitt budskap og hvilken del av det er relevant for mitt potensielle publikum? Hvem er riktige mottagere og hvor finner du dem? Hvordan kommunisere slik at de oppfatter det du hadde tenkt å si dem?

Så kommer dette med merkevarebygging3 inn - merkevarebygging bygger faktisk på ganske så interessante tanker og i merkevarefaget lærer vi at de sterke merkevarene selger best. Hva er så nøkkelen til å bygge ditt spel til en sterk merkevare? Kort sagt må du ha et (helst ett) troverdig, unikt og attraktivt budskap som blir t y d e l i g kommunisert (og repetert) av spelet i alle dets ledd over lengre tid.

Og der kom kanskje den aller viktigste leksjonen innen markedsføring, når vi snakker spel: troverdighet. Vi lever i en gjennomsiktig verden, du kan ikke markedsføre spelet som noe annet enn det det er og selve sjelen i ditt spel må være den samme fra topp til tå. Du kommuniserer ikke bare gjennom reklameplakater, men gjennom selve spel-opplevelsen og alt som skjer i organisasjonen.

Derfor er dine viktigste våpen 1) å ha et sinnssykt bra spel og 2) å bruke engasjementet til alle de ansatte/medhjelpere som er aktive i din organisasjon. Disse er dine våpendragere. De er, som deg, brennende engasjert og det du kommuniserer til disse er essensielt for din eksterne kommunikasjon. Disse møter potensielle publikummere på nærbutikken, på jobben eller på slektstevnet og det de der sier om spelet ditt vil være avgjørende for spelets omdømme.

Markedsføringen av ditt spel må derfra forankres i toppen av organisasjonen (les: ledelsen) og være i tråd med spelets sjel. Ellers vil dere fort avsløres.

 

Om markedsføring

Markedsføring4 er ingen overfladisk øvelse slik en del tror. Faget er tverrfaglig og en smule eklektisk, det vil si at det baseres på flere andre fagområder, blant annet økonomi, sosiologi og psykologi, og markedsførere trekker inn de fagområdene som skulle være nødvendig for å få jobben gjort (les: de bruker sunn fornuft). Det finnes mange fagområder også innen markedsføring. Disse trenger ikke du høyst sannsynlig ikke å vite noe om, så i denne artikkelen vil begrepene muligens ikke henge på greip for en fagperson, men forhåpentligvis være forståelig for det som på fint kalles ”vanlige folk”.

Vil du ha en lettfattelig og underholdende introduksjon til markedskommunikasjon så anbefaler jeg ”Ona fyr”. Boka er morsom, enkel, tydelig og gir en god grunnleggende forståelse for hva markedsføring handler om. Det faglige innholdet kan alltids diskuteres, men det er begrenset hva du kan få inn i et slikt format på et visst antall sider så jeg tenker at hvis det holder for Ingebrigt Steen Jensen så holder det høyst sannsynlig også for deg og ditt spel.

Hvis du vil ha en relativt lettfattelig, ikke fullt så underholdende, men mer systematisk introduksjon så anbefaler jeg at du kjøper deg en introduksjonsbok til markedsføring på høgskolenivå. Disse bøkene dekker det meste som du skulle trenge å vite. Her har jeg ingen konkrete anbefalinger da de bøkene jeg leste som ung student er byttet ut med nye og bedre, så jeg anbefaler at du sjekker en bokhandel5 og finner en innførings-/oversiktsbok som er 1) skrevet (ikke oversatt) på norsk og 2) er utgitt relativt nylig.

 

Noen tanker å ha med seg i arbeidet:

Dugnad. De fleste skuespillerne dine stiller sikkert uten kostnad, på dugnad. Trekk denne tanken inn i markedarbeidet også. Om hovedsangeren kan stille på dugnad kan kanskje også hun som setter opp websiden din gjøre det? Det skader ikke å spørre pent og for de av oss som ikke har sangstemme eller skuespillertalent så kan slike oppgaver være en artig og givende måte å bidra på.

Omdømme6 er ett av begrepene som er viktig - hvordan folk oppfatter ditt spel er viktig. Satt på spissen: hvem vil vel støtte en bad guy? Her gjelder det å ha et godt omdømme slik at folk rett og slett liker deg og ditt spel. De må ha et positivt inntrykk av deg og ønske å assosieres med deg - da har du et mye bedre utgangspunkt for å selge billetter. Evig eies kun et dårlig rykte, sies det. Husk det (og sånn apropos, glem for all del uttrykket ”all PR er god PR”, dette skal du ikke styre etter).

Motivasjon er et annet viktig begrep. Hvorfor vil folk komme for å se ditt spel? Hva vil motiverer dem, drive dem til å kjøpe billett? Spør folk. Spør også de som ikke vil se spelet. Hvorfor de ikke vil, vil gi deg nyttig informasjon.

Bli anbefalt. Ved å levere varene, å ha et godt produkt og et fornøyd publikum, vil spelet bli anbefalt av disse. Hvis du undersøker hvor stor andel av ditt publikum som har fått spelet anbefalt av andre så vil du bli overrasket over hvor viktig dette er.

Støy, mas og bråk. Slik oppleves medieverden. Du er ikke den eneste med et budskap. Det er mange andre som prøver å kommunisere riktig budskap på riktig måte til riktig mottager. Ditt budskap kan fort drukne blant alle de andre budskapene. Mange skyter ofte, bredt, spredt og fra hoften så det er utrolig mange budskap der ute. Du skal nå frem gjennom å være smartere og sikte bedre.

Forventningsledelse. Markedsføring handler til også om å styre forventninger. Du ønsker ikke å skape skyhøye forventninger til et ”helt greit” spel. Forventninger skal være positive og de skal helst innfries og litt til, så det er viktig å være realistisk optimist i ditt budskap. Et misfornøyd publikum anbefaler ikke spelet til andre og et misfornøyd publikum kjøper ikke billett neste år. Dette må selvfølgelig veies opp mot det at du skal fremstå som attraktiv, men selv om du skal være positiv så må du ikke skape kunstig høye forventninger.

Konkurrenter. Og kanskje er ikke din viktigste konkurrent et annet spel, men noe helt annet - eksempelvis skoleavslutningen på ungdomsskolen eller NM i orientering som avholdes to helger etter og trekker ut all dugnadsinnsats i nabokommunene.

Gjenkjennelse og repetisjon. Vær gjenkjennbar i din kommunikasjon. Det er derfor logoer og designprofiler er viktige, de bidrar til gjenkjennelighet. Dette gjelder også billedbruk og hovedbudskapet som skal gjentas og gjentas.

Storytelling. Ved å fortelle Historien om spelopplevelsen, så er det med på å skape ”sannheten” om spelet. Hvis en ting sies mange nok ganger, så blir det til slutt en sannhet. Selvfølgelig må det være troverdighet i det som kommuniseres, men det er viktig å huske at du kan forme fortellingen som sier noe om eksempelvis en skuespiller omtales som uerfaren eller talentfull. Begge deler er sant, men hvilken egenskap forteller du om?

Følelser og sanser. Spel er en type produkt som appellerer til våre følelser og sanser. Det er viktig for markedsarbeidet fordi slike produkter krever enn annen kommunikasjon enn funksjonelt fokusert produktmarkedsføring som skal selge eks. spiker, dopapir og vaskemaskiner. Det er mer og mer vanlig å trekke inn elementer som spiller på sansene i all slags markedsføring7, men når du skal selge en spelopplevelse, så er det særdeles viktig å ha dette i bakhodet. Denne posisjonen gjør at ditt publikum kan pleies slik at de får en følelsesmessig relasjon8 til spelet noe som er et godt utgangspunkt for å bygge en sterk merkevare.

Etterrasjonalisering9. En snedig psykologisk prosess som gjør at kjøpsopplevelsen og spelopplevelsen ikke slutter etter at spelet er slutt. Derfor må du tenke på hvordan du kan hjelpe etterrasjonaliseringsprosessen og påvirke spelopplevelsen også etter at spelet er ferdigspilt. Et eksempel er når noen har sett spelet og etterpå ser en bra anmeldelse i avisen. Den positive anmeldelsen vil mer eller mindre ubevisst forsterke den positive opplevelsen, oppfatningen av å selv ha gjort et lurt valg ved å se spelet og knytte vedkommende tettere følelsesmessig til spelet.

 

Organisasjon og grunnlag

Strategi. En strategi skal beskrive tiltak for å nå et uttalt mål man har satt seg. Strategien må baseres på hvem dere er, selve eksistensberettigelsen10 til spelet. Hvorfor har dere laget spel11? Hva er de mest sentrale verdiene12 ved deres organisasjon og produksjon? Hva er det som kjennetegner dere - hva skiller dere fra deres konkurrenter? Mange spørsmål - ledelsen (inkl. markedsansvarlig) må finne svarene, så jobber dere videre basert på dette. Her finner dere trolig gull ift å vite hva som skal være deres hovedbudskap. Jeg synes at markedsstrategiske valg skal være en del av ”hovedstrategien” fordi dette er så sentralt. Husk at visjon og verdier ikke skal skrives ned og deles ut på ark - dette er ting som først og fremst skal kommuniseres indirekte gjennom atferd og valg.

Det er lurt å ha en markedsgruppe fordi flere hoder som regel tenker bedre enn ett. I små produksjoner gjelder det også å være kreativ for å nå ut, og dette kan du oppnå gjennom å velge ut passende personer med ulik erfaring og kompetanse. Markedsgruppen skal støtte administrasjonens arbeid med markedsføring av produksjonen og disse er også frivillige som gjennom egeninteresse eller i kraft av sin stilling kan bidra inn i dette arbeidet.

 

Markedsplan

Når dere har skrevet ned en strategi som i forrige avsnitt, er turen kommet til markedsplanen13 som skal legge grunnlaget for markedsføringen. Dette høres kanskje omstendelig ut, men ikke la deg skremme - du bestemmer jo selv hvor lang og omfattende denne strategien skal være. Uansett er det nyttig å ha en felles forståelse av hvor dere skal. Markedsstrategien bør utvikles enten av ledelsen eller markedsgruppen (eller begge). Markedsstrategien vil berøre sentrale deler av arbeidet på lik måte som eks. økonomiarbeid og det er derfor viktig at beslutningstakere er med på dette (og husk - god markedsføring er utgift til inntekts ervervelse!).

Følgende punkter bør stå i planen:

 • Hvem er ”dere”, hva skal ditt spel stå for? Husk: troverdighet og attraktivitet.
 • Hvordan skal dere kommunisere til og gjennom medhjelpere/ansatte i organisasjonen? Husk at disse er dine fremste markedsførere så internkommunikasjon er indirekte ekstern markedsføring!
 • Hva skal kjennetegne produktet dere selger? Husk: unikhet og attraktivitet.
 • Hva er deres selling points14 og kundeløfte? Dette går på budskapet deres, kombiner gjerne med slagord.
 • Hva er deres markedsmål? Hvor mange billetter skal deres selge?
 • Hva er prisstrategien? Husk at dette må henge sammen med resten av planen!
 • Hvordan skal produktet distribueres? Tilgjengelighet kan være avgjørende for godt salg og riktige kanaler vil føre til mer markedsføringshjelp!
 • Hvem er i målgruppen15? Hvem snakker vi til (og hvor bor disse)? Og hvem snakker vi ikke til? Husk å tenke motivasjon.
 • Hva ønsker vi å formidle og på hvilken måte skal vi være synlige? Husk: være tydelig i budskapet og tenkt kontinuitet og langsiktighet.
 • Hva skal være deres grunnlaget for deres visuelle uttrykk16. Dette skal gjenspeile hovedbudskapet til spelet.
 • Hvor skal dere være synlige? Hva er deres kanaler? Her vil de typiske valgene være lokale medier, sosiale medier og plakater (DM’er).
 • Handlingsplan med tydelig og realistisk ansvarsfordeling, budsjett og fastsettelse av tidspunkt for gjennomføring av de ulike tiltakene.

 

Verktøy og tiltak

Visuelt uttrykk
Det visuelle er viktig og skal ikke undervurderes. Hvordan spelet fremstår rent visuelt i markedsmaterialet, skaper assosiasjoner hos ditt potensielle publikum om hva spelet er og hva slags opplevelse det vil gi. Skal du markedsføre et fargesprakende, livlig arrangement, så ser det mer troverdig ut med en fargesprakende plakat med flotte bilder enn en sorthvitt plakat med kun tekst. Alle vet, rasjonelt sett, at en kjedelig plakat ikke betyr at ditt spel er dårlig, men sansene våre forteller oss noe annet og da må vi forholde oss til det.

Før dere bestemmer det visuelle uttrykket så må dere ha en klar tanke om hva slags assosiasjoner dere ønsker å vekke og hva som er deres budskap (står i strategi og markedsstrategi). Det visuelle skal være funksjonelt i den forstand at det skal være en tanke bak uttrykket ut over at det skal være pent. Det skal gi de ønskede assosiasjonene.

Hva bør dere prioritere? Finn en logo, et slagord (gjerne relatert til kundeløftet) og bestem hvilke skrifttyper og farger dere skal bruke. Hvis dere jobber på et svært lite budsjett så trenger ikke en logo behøver ikke å være mer enn at dere bruker en spesiell font, men dere har sikkert noen som kan Photoshop (el) blant deres rekker, som kan lage en slik enkel logo på dugnad. Har dere mer penger, kan det lønne seg å investere i en profesjonelt laget logo. Det er nemlig ikke nok at en logo er pen om den ikke vekker de riktige assosiasjonene og sier de riktige tingene17.

. Ift sponsorlogoer så kan det være lurt å legge disse i relativt nøytrale farger (eks. ensfarget sort) for å ikke ødelegge helhetsinntrykket. De kan allikevel være godt synlige.

Bilder og videoklipp
Bilder sier mer enn tusen ord og av det vår hjerne lagrer så er mesteparten ikke-verbalt, dvs bilder, lukter, følelser osv. Så du trenger et utvalg bilder og her gjelder det å ha få, men gode bilder heller enn mange dårlige. Her lønner det seg å bruke litt penger, gode kontakter eller lovende talenter slik at dere får bilder som er profesjonelle nok (og har høy nok oppløsning) til at de kan brukes til både aviser, løpesedler, ev. bannere, magasiner osv. Det er også viktig at dere har rettigheter til å bruke bildene slik dere har behov for, inkl. å sende til media. Legg gjerne bildene dine ut på nettsiden så de er lett tilgjengelige om noen ønsker å bruke dem - det er jo bare positivt for dere.

Videoklipp er også veldig informative, underholdende og nyttige. De gir potensielle publikummere en liten smak av spelopplevelsen hos dere og sier derfor mye.

Trykksaker
Plakatformatet18, roll ups og boards er viktig for annonsering av arrangement som spel. Som regel er det ikke nødvendig å finne opp kruttet på nytt: Se til andre spel og teaterstykker og finn en form du synes fungerer. Her kan det være lurt å få litt profesjonell hjelp, plakatene er ofte så sentrale i markedsføringen av spelet at det fort kan lønne seg. Formatet er også slik at det kan være vanskelig for ”lekmenn” å lage en god plakat.

Bilde(r) er viktig (som nevnt er mesteparten av våre inntrykk ikke-verbale) og fungerer som blikkfang i tillegg til at det formidler mye. Plakaten skal, på en lettfattelig måte, formidle ditt hovedbudskap. Den skal formidle noe på lang avstand, og litt mer på kort avstand.

I tillegg er det en rekke informasjon som bør være med, men se det fra kunden sitt ståsted, hva er interessant og hva er viktig for denne å få vite på plakaten? Det er lurt å minimere teksten og det som er mindre interessant for publikum kan skrives nederst på plakaten med mindre skrift osv. Praktisk info som er viktig for publikum er:

 • Hva er dette?
 • Når kan jeg se det?
 • Hvor kan jeg kjøpe billetter?
 • Ev. store navn, kjente aktører osv.
 • Din webadresse

Effekten av en plakat er størst når den henger flere steder og blir sett ofte - gjerne på steder der det er naturlig å ta et stopp eller der en uansett står og venter (eks. busstopp, turistinformasjon, butikker, oppslagstavler, venterom). En stor plakat kan være vanskelig å plassere, så det må taes med inn i vurderingen når dere velger format. I stedet kan det henge minst to plakater ved siden av hverandre hvis plakattavlen gir plass til det.

Etter en stund blir plakaten din enten revet ned eller klistret over- da er det på tide med en ny plakateringsrunde. Som regel vil det lønne seg å ikke henge plakater der de vil være til ergrelse for andre.

Programmet (og ev billettene) skal være gjenkjennelig ift plakaten og annet materiell. I programmet, kan også kreative sjeler gjerne få utfolde seg i en del av heftet for å lage en personlig eller morsom hilsen/underholdning for publikum. Eksempelvis morsomme bilder fra øvingene, morsomme sitater/blemmer osv.

Folder / brosjyre /avisbilag krever gjerne litt profesjonell drahjelp for å bli bra. Dette gjelder både oppsett og trykk. Også her kan det være dugnadsinnsats, men det er greit å benytte noen som kan litt om oppsett og design. Ellers gjelder samme ”regler” og vurderinger som for plakater ift format, bildebruk, informasjon og tekst. Husk hovedbudskapet ditt. En folder/brosjyre19 gir mulighet for å gi mer utfyllende informasjon enn plakater. Også her er det lurt å skjele til hva andre spel gjør. Brosjyrene kan deles ut der det er mye folk, bli distribuert gjennom turistkontorer og reiselivsbedrifter, være innstikk til andre trykksaker, legges i postkasser som en DM, legges på venterom og i kantiner osv.

Totaldistribusjon til alle husstander gjennom Posten Bring20 koster penger og det kan være like rimelig å få brosjyren ut som et innstikk i lokalavisen eller om du leier en frivillig organisasjon til å legge den i postkassene. Medarbeiderne i spelet kan ta med brosjyrene til arbeidsplassen sin, til kor- og korpsøving og lignende.

Webside
En webside21 er et veldig nyttig verktøy og siden andre internettkanaler er vanlige både markedsførings- og salgskanaler, er det viktig å ha en landingsside for ikke bare internettaktivitetene dine, men også for annet markedsmateriell. Ved å ha url’en tydelig på eks. plakater og annonser, vil du kunne styre leserne inn på dine nettsider. Ved redaksjonell omtale vil det også være lurt å ha en webside der leserne kan finne mer informasjon.

Kjøp et logisk domene som er lett å huske og ikke er for langt. Så finnes det mange gratismaler for å bygge web. Websiden trenger ikke å være komplisert og du kan legge den opp slik at den krever lite oppdatering. Igjen er det lurt å trekke inn dugnadsinnsats fra noen som kan web og som kan tenke seg å gjøre dette på dugnad eller for en rimelig penge. Uansett er det hensiktsmessig å legge hovedansvaret for weben til én person. Så kan selvfølgelig denne igjen delegere bort deler av dette, eks skriving av tekster.

Hva skal ligge på websiden? Her er det igjen lurt å se på andre websider som har omtrent samme formål som din (andre spel) og se hva dere synes fungerer. Websiden må inneholde litt bakgrunnsinformasjon, praktisk informasjon, samt bilder. Som regel kan en relativt enkelt gjøre om annet materiell (eks. deler av programmet) til webtekst. Legg ut linker til andre websider der spelet er omtalt (dette trenger du ikke be om lov til). Her kan du også legge ut annonsering (hvis dere selger annonser) og sponsorinformasjon. Nettsiden er også egnet for å legge ut bilder og videosnutter som er underholdende for de som besøker siden.

Legg inn et eget menypunkt for presse med relevant informasjon for disse. Minimum er å oppgi pressekontakt og legge ut pressemeldinger.

For å bygge innhold kan det ved oppstart være lurt å delegere ansvar for ulike tekster, så den som legger ut innholdet har en mer oversiktlig jobb.

Designmessig gjelder det å holde seg til de farger og innenfor de rammene som også plakater og annet materielle er utarbeidet innenfor. Gjenkjennelighet er viktig.

Omdømme
Du må ha et godt omdømme og et godt omdømme vil si at folk har en positiv holdning til deg, dine medarbeidere/frivillige og din produksjon. God organisasjonskultur er en viktig del av å bygge omdømme. Det samme er orden i økonomien. Det er vanskelig å bygge et godt omdømme om dere må møte hos namsmannen etter hver spillperiode. I et lite lokalsamfunn vil også spelet være sterkt assosiert med enkeltpersoner og dette skal både ledelse og disse være seg bevisst. Uansett hvor disse er og hva de gjør, så kan det assosieres med spelet og dette kan gjelde uansett hvor lite relevant det kan føles for vedkommende.

Redaksjonell omtale og PR22
Dette ansvaret kan godt ligge til markedsgruppen slik som resten av markedsarbeidet, men som med de andre tiltakene så er det lurt å ha en pressekontakt som sammen med ledelsen har hovedansvaret for alt PR-arbeid. Det er viktig å ha et tett samarbeid med ledelsen her slik at pressekontakten har god innsikt i produksjonen og kan se ev. gode saker som kan selges inn til media.

Tenk som en journalist (eller enda bedre, knytt til dere en journalist som kan tenke sammen med dere) og planlegg; skaff dere oversikt over hva som kan skaffe dere ønsket redaksjonell omtale og når. Hva vil være nyhetssaker, hva er feelgood-stoff, hva kjennetegner sakene dere ellers leser om i de media dere vil inn og finn lignende vinklinger. Dette vil gi dere mulighet til å selge inne flere saker som hver for seg bærer en del av det budskapet dere ønsker å kommunisere. Pass også på at hovedbudskapet alltid er med på et eller annet vis og send med gode bilder. Tenk PR tidlig i produksjonen og sikre deg at aktørene i spelet er villige til å stille til intervjuer osv.

Ha gode kontakter i pressen, om du ikke har disse selv, spør noen som kjenner noen som… Du vil ha en liste som du kan sende pressemeldingene til (per mail) og journalister du kjenner som du kan ringe mer uformelt og foreslå saker for. Ta vare på denne kontaktinformasjonen til neste år!

Enkelte saker egner seg best som pressemeldinger23 (og send alltid med bilder og logoer), mens andre saker best selges inn på mer uformelle måter. Her må du ha litt gefühl og det skader ikke å spørre en journalist du kjenner om litt hjelp ift hvilken fremgangsmåte som er lurest på ulike type saker. Pressemeldinger publiserer du også på din webside. Også pressemeldinger bør følges opp med en personlig henvendelse.

Pressekonferanser24 er et verktøy om du vil samle flere medier til et visst tidspunkt for en litt større nyhetssak, men ved andre vinklinger (enn nyheter) så kan det være lurere å velge seg en journalist og selge inn historien mer personlig.

Vurder å lage deg en pressemappe med grunnleggende informasjon om spelet, tilgjengelig bilder og annet materiell (eks. videoklipp), pressekort og kontaktinformasjon slik at pressen har dette lett tilgjengelig. Dette bør også legges ut på nett. Som minimum bør kontaktinfo til en pressekontakt oppgies.

Husk at journalister har en arbeidsdag slik som alle oss andre, de er også travle og har også en deadline. De kan derfor være veldig takknemmelige over å få et godt tips dumpende ned i fanget som de så kan presentere for sin redaksjon. Dette er da også en av pressemeldingenes store fordel - de kan ofte trykkes med bare små endringer. Det kan også være vanskelig å få journalistene ut til det som er ukurant arbeidstid, da er det kanskje bare én journalist på vakt. Legg da til rette på ulikt vis for at de uansett kan skrive en sak.

Så trives vi jo alle bedre i godt selskap, så når du har journalister på besøk må du være et godt vertskap. Ta hånd om dem, få de til å føle seg vel med god gammeldags gjestfrihet, positivitet og godt humør. Hva du signaliserer gjennom småpraten kan bli like avgjørende får hvordan saken blir formidlet som det som kommer frem i intervjuene.

Hvilke medier skal du prioritere? Selvfølgelig ville det vært gjevt å være en innslag på Dagsrevyen, men om hoveddelen av ditt publikum kommer fra din kommune og de to tilstøtende nabokommunene, så er det kanskje feil å legge inn innsatsen på å skyte så bredt som riksdekkende. Her må du tenke målgrupper og selv om redaksjonell omtale kan fremstå som gratis i forhold til annonsering, så koster det tid og personressurser som må taes inn i beregningen. Det er også viktig å se på gode veier inn i redaksjonene, hvilke journalister synes at ditt spel er bra? Bruk nettverk!

Samle på medieklipp. Disse kan scannes inn og lagres digitalt. Nettartikler bør også lagres som eks. pdf’er, da siden du trodde lå der kan bli avpublisert. Medieklippene gir en oversikt over resultatene av PR-aktivitetene samtidig som det er morsomt for medarbeidere og frivillige og sentralt ift videre sponsorarbeid.

Lokale medier, være seg aviser, radio eller TV, viser gjerne stor velvilje, men også her det er grenser for hvor mange ganger de vil presentere det samme så finn nye vrier, introduser dem for nye aktører og vinklinger. De kan også være aktuelle samarbeidspartnere for å utvikle billeddatabaser, få gode lydklipp eller videoklipp. Glem heller ikke lokalavisene litt utenfor ditt hjemsted og let etter lokale vinklinger. Oversikt over lokale medier finner du hos Mediebedriftenes Landsforening25 og Landslaget for Lokalaviser26.

Regionmedier så som regionaviser og distriktssendinger på TV og radio, er også særs aktuelle mediekanaler, men krever delvis litt annen vinkling enn lokalmediene. Anmeldere bør inviteres lang tid i forveien og så minnes på invitasjonen og jevnlig få informasjon om spelet før premieren. Bruk sunn fornuft og litt fantasi. Igjen er det viktig å finne noen som kjenner noen som… Det gir dere en vei inn og litt velvilje på veien. TV er mer krevende enn radio og trykte medier fordi det fordrer at de skaffer seg filmklipp de kan bruke. Det er større konkurranse om å få inn stoff her.

Riksdekkende media presenterer sjelden lokale kulturaktiviteter, men hvis dere kjenner noen… så kan dere selge inn eks. feelgood-saker med en litt kreativ vinkling. TV er ett arbeidskrevende medium, så her skal det litt til for å få oppslag. Det er stadig mindre nyheter (disse konsumerer vi på nett og TV) i riksavisene, men mer feelgood og forbrukerstoff som gir muligheter for innpass.

Reiselivsbedrifter, turistinformasjoner og kommunale/fylkeskommunale sider er gode kanaler for å nå tilreisende. Få inn ditt spel på de lokale turistkontorene og i brosjyrene deres. Ofte vil en destinasjon eller et større hotell ha egne brosjyrer som du kan få innpass i. Send også inn informasjon til kulturkalendere (hva skjer?) hos lokale og regionale reiselivsselskaper. Ditt lokale turistkontor vil videreformidle informasjon om ditt spel og kan også gi deg tips om aktuelle kulturkalendere.

Gjennom samarbeid med reiselivsbedrifter (eks. hoteller og busselskap) kan spelet få markedsføring gjennom å opptre som underholdning for tilreisende grupper. Dette gir også muligheter for å utvikle pakketilbud og samarbeid med turooperatørerer som både gir drahjelp ift markedsføring og salg.

Reklame og annonsering
Hos noen medier får du hjelp til utforming eller kan kjøpe denne27. Her gjelder samme regler som for plakater – ikke press inn for mye tekst og informasjon på for liten plass – da drukner budskapet ditt. Her er det flere aktuelle kanaler og medievalg. Du må vurdere:

 • Om du treffer målgruppen og hvor mange
 • Antall versus størrelse (repetisjon versus synlighet)
 • Mengden av annen støy, dvs hvor synlig og hvor mye oppmerksomhet din annonse vil få
 • Lesetiden (på trykte medier)
 • Kostnader på selve annonseringen og ev. kostnader ved annonseutforming

Det kan også være en idé å inngå en sponsoravtale med lokale medier hvor eksempelvis et avisbilag kan inngå i avtalen. Du kan ofte få pakkeløsninger og kvantumsrabatter, men for noen medier vil det være lurere å drøye bestilling til det nærmer seg deadline (og annonseselgeren er mer desperat).

Det er utallige annonsemuligheter og mange kanaler: trykte medier (aviser, magasiner, turistbrosjyrer, medlemsblad osv), radio, webannonsering, emballasje, TV- og kinoreklame, plakater og foldere/brosjyrer, boards (eks. på dovegger), audiovisuelle og digitale medier som CD, video, DVD.

Andre trykksaker kan være medlemsblad for lag- og organisasjonar, reklameaviser og menigheitsblad.

Internett og sosiale medier
Det er lett å måle resultatet av aktiviteter på internett ved å gå inn på statistikkverktøyet på din side. Der kan du se akkurat hvor mange brukere som har kommet fra hvilke aktiviteter. Det finnes utallige markedsføringsmuligheter som kan generere trafikk på din side28.

Ikke bruk pengene på søkemotorer og katalogoppføringer (disse er ivrige på å ringe). Hvis du skal velge ett sted å være synlig, så velg Gule Sider eller 1881, men vær sikker på at dette er noe du trenger før du bestiller. Det er langt viktigere å komme frem på de generiske søkene på søkemotorene29 og hvis du opplever at din nettside ikke kommer frem på de ønskede søkeordene, kan du se nærmere på søkemotoroptimalisering30.

Bannerannonsering er en vanskelig øvelse fordi bannerannonsene ofte siles ut av vår oppfatning. Det betyr at det er svært viktig å velge en kanal der leseren er i et mottagelig modus for din annonse. Samtidig er kostnader og resultat lett målbart. Det er vanlig å betale for antall visninger eller antall unike brukere. Noe sjeldnere har du anledning til å betale for antall klikk på din annonse, eks Google Adwords31.

Det finnes også flere spesialsider så som Norsk teaterråd32, Teaternett33, Kulturnett Norge34 og denne siden.

Sosiale medier, web 2.0
Dette er de relativt nye digitale sosiale mediene som kan forvirre alle og enhver. Hvilke skal brukes til hva? Vi tar for oss de mest sentrale her i vår prioriterte rekkefølge, men igjen er det viktig å spille på tilgjengelig kompetanse, så hvis en av dine medarbeidere allerede er aktiv på nettby så er det nærliggende å bruke denne. Det er allikevel viktig å ha en viss oversikt over hva som kommuniseres om spelet på de ulike nettsamfunnene.

Som i alle sosiale settinger, så er det mange formelle og uformelle regler for atferd – observer og lær.

Facebook35, www.facebook.com. Her lønner det seg å opprette en personlig profil (sekundært en side/page) for publikumsinformasjon om ditt spel. Så kan du ha en egen, lukket gruppe for aktørene i spelet der du kan legge ut øvingstider. Det er lett å bruke facebook og du og andre kan lett legge til bilder, linker, videosnutter osv. Facebook har også en god annonseringsmodul som gjør at du trygt kan se nærmere på. Her har du full kontroll over kostnadene.

Like viktig er de personlige profilene dere direkte eller indirekte har tilgang til på facebook. Det hjelper ikke om daglig leder er aldri så positiv om billettsalget i lokalmedia om facebookstatusen stadig står på ”lei seg”, ”hatt en tung dag på jobben” eller ”hater spel”…

Twitter36, www.twitter.com, er en type miniblog der du kan legge ut korte statusoppdateringer og ev. linker (som du lett forkorter på http://bit.ly). På Twitter kan du følge andre brukere og de kan velge å følge deg. Her er det lurt å tenke PR og knytte seg opp mot populære brukere og medier. Det er vanlig å legge til de som har lagt til deg. Dine oppdateringer blir da synlige på disses side. Twitter krever aktiv bruk for å fungere særlig, så da er det lurt å delegere dette til noen som har Twitter lett tilgjengelig enten gjennom PC-arbeid på jobb eller på sin mobil.

YouTube37, www.youtube.com , er et nettsted der du kan legge ut videosnutter. Det er relativt små krav til kvaliteten på enkelte av videoene som legges ut der, men det er selvfølgelig hensiktsmessig å ha en greit kvalitet på lyd- og billedopptak for at det skal gi noen særlig opplevelse. Det er også lett å linke til videoer på Youtube så slik sett er det lett å spre linken gjennom andre sosiale medier.

Flickr38, www.flickr.com, er et nettsted for deling av bilder. Her kan du legge ut dine bilder med så mange relevante søkeord som mulig. Disse bør være av svært god kvalitet for å være interessante her. Du kan kontrollere hvilke rettigheter du knytter til bildene, men det er som tidligere nevnt lurt å ha bilder som fritt kan brukes av hvem som helst. Eksempelvis kan du utfordre fotoklubben til å ta litt kunstneriske bilder fra spelet (øving eller fotoshoot) og legge ut på flickr.

Wikipedia39 som det er mye referert til å denne artikkelen er brukerstyrt og det er gratis å legge ut informasjon. Informasjonen kan godt være positiv, men den skal være faktaorientert og relativt nøytral.

Blogger40 er som digitale dagbøker. En blog skal være personlig og om noen er spesielt interessert i denne type kommunikasjon så vil bloggen kunne bidra til å skape en personlig relasjon mellom spelet og publikummere. Bloggen er så pass arbeidskrevende at denne innsatsen må vurderes mot annen tidsbruk. Det er lett å opprette egen blog eks. på https://www.blogger.com/start .

Nettby.no41 som er som et virituelt minisamfunn med mange ulike tematiserte grupper som gir muligheter for å treffe de som kan ha interesse for akkurat ditt spel.

Det finnes utallige brukerforum42, chattegrupper og nettsamfunn der det kan lønne seg å være aktiv. Disse forumene er gjerne konsentrert om en ”nisjeinteresse” eksempelvis historisk interesse og det kan derfor være en snarvei inn til en ferdigsegmentert målgruppe. På disse forumene er det mange regler for hva som er lov og det er enda flere uskrevne regler. Du skal være personlig (ikke kommersiell) i diskusjonene og gi av deg selv. Det er ofte et visst uformelt hierarki der ansiennitet og engasjement (målt i antall innlegg) på forumet teller mye. Du bør regelmessig (se hva som er frekvensen hos andre brukere) poste innlegg. Mange av innleggene er av typen oppmuntrende art eller kun smileys.

I tillegg har mange nettsider kommentarfelt som kan brukes aktivt, eksempelvis har avisene ofte dette. Enda vanligere er det å ha funksjoner om deling av innhold slik at du lett kan poste en link på eksempelvis din facebookprofil.

DM og nyhetsbrev
Gjennom e-post når en mange, særlig om spelet har mange medarbeidere som kan videresende til sine nettverk. Det er forbud mot å sende uønsket reklame til privatpersoner, så med mindre mottagerne har registrert seg eks. ved å si at de ønsker å motta nyhetsbrev, så bør mailen gjøres kort og personlig. Det betyr at avsenderen ikke bør være ledelsen i spelet, men en mer perifer person som synes være motivert på et mer følelsesmessig plan.

Stunts
Kle opp skuespillere eller andre i kostyme og still opp utenfor kjøpesenter og andre steder der det er mye folk, selvsagt med brosjyrer i hendene og rikelig med plakater. Gjerne i sammenheng med andre store arrangmenter der dere vet at det vil være bra med folk. Her kan en også inngå gjensidige samarbeidsavtaler om å være representert.

Bedriftsmarkedet
Selg inn spelet til bedriftsmarkedet for eksempel som en del av en kveld med kulturelt påfyll, en sosial tilstelning for ansatte eller oppladning til firmafesten. Kontakt med næringslivet kan skje gjennom ledelsen, men like effektivt gjennom bedriftsidrettslaget.

Andre arrangementer
Du kan undersøke mulighetene for å få eksterne grupper til å gjennomføre arrangement som tematisk er koblet opp mot spelet. Slike prosjekt krever ofte litt planlegging, så ta kontakt tidlig. Eksempler på slike arrangement er utstillinger, historiske markeder, seminarer og kurs.

Det lokale museet, kunstgalleriet, historielaget eller andre kan arrangere utstillinger. Lokale organisasjoner kan arrangere historisk marked. Det blir dessuten stadig flere grupper av historisk interesserte som har som hobby å rekonstruere miljø og situasjoner fra gamle dager, både i Norge og resten av Norden.

Historielaget eller den nærmaste høgskolen kan arrangere seminar med tema fra den aktuelle tidsepoken, eksempelvis om gamle mattradisjonar, slektsforsking eller annet som henger logisk sammen med spelet.

Poenget med slike tiltak er å skaffe indirekte fokus på spelet – pluss at det gjerne kommer tilreisende som også blir publikum. Det er lurt at dette blir gjennomført av ansvarlige utenfor spelorganisasjonen da disse ofte har nok med selve spelet.

7 http://www.clickz.com/1464261