Økonomiansvarlig


Økonomiansvarlig og regnskapsfører kan være samme person. Det er viktig at alle bilag godkjennes av to personer. Dette sikrer kontroll på budsjett og regnskap.


Hovedoppgavene er å:

 • Lage budsjett for produksjonen
 • Ha ansvar for at produksjonens økonomiske rammer overholdes.
 • Ha ansvar for å søke om økonomisk støtte både fra offentlige instanser og andre bidragsytere/sponsorer. Dette gjøres i samarbeid med daglig leder, markedsansvarlig og kunstnerisk leder.
 • Ha ansvar for å følge opp økonomiske bidragsytere med nødvendig informasjon og inngå skriftlige avtaler med sponsorer. Det er viktig å ta inn ytelser fra produksjonens side, så som billetter, som en reell kostnad i budsjett og regnskap.
 • Ha ansvar for å innkalle til møte dersom prosjektet får økonomiske problemer og ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser.
 • Sørge for at prosjektets regnskap blir ført og revidert i henhold til regnskapslovens bestemmelser
 • Sørge for lønnsutbetalinger og lønnsrapportering
 • Avstemme regnskap mot bookingsystemer og kasse
 • Jevnlig rapportere økonomisk utvikling til styre gjennom regnskapsrapporter og prognoser


  Denne siden er utarbeidet i samarbeid med

  Marit Lien, tidligere administrerende direktør, Peer Gynt

 

Revidert medio juni 2018

Relevant lesestoff:


Økonomistyringsrutiner, Peer Gynt AS
- Av Marit Lien


Regnskapsloven (hos Lovdata)


Merverdiavgiftsloven
(hos Lovdata)


Bokføringsloven (hos Lovdata)


Åndsverkloven (hos Lovdata)


Tono - Informasjonssentral for opphavsrett og klarering