Økonomiansvarlig


Som økonomiansvarlig har du et overordnet ansvar for økonomien i produksjonen, i samarbeid med styret og produksjonsleder.

Det innebærer ansvar for budsjett og regnskap, og kontroll på investeringer og utgifter.

Økonomiansvarlig og regnskapsfører kan være samme person.


Hovedoppgavene er å:

 • Utarbeide budsjett for produksjonen
 • Ha ansvar for at økonomiske rammer overholdes.
 • Ha ansvar for å søke om økonomisk støtte både fra offentlige instanser og andre bidragsytere/sponsorer. Dette gjøres i samarbeid med produksjonsleder, markedsansvarlig og kunstnerisk leder.
 • Ha ansvar for å følge opp økonomiske bidragsytere med nødvendig informasjon og inngå skriftlige avtaler med sponsorer.
 • Ha ansvar for å innkalle til møte dersom prosjektet får økonomiske problemer og ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser.
 • Sørge for at prosjektets regnskap blir ført og revidert i henhold til regnskapslovens bestemmelser
 • Sørge for lønnsutbetalinger og lønnsrapportering
 • Avstemme regnskap mot bookingsystemer og kasse
 • Jevnlig framlegge økonomisk utvikling til styre og produksjonsleder gjennom rapporter og prognoser
   
  Det er viktig at alle bilag godkjennes av to personer. Det sikrer kontroll på budsjett og regnskap.


  Denne siden er utarbeidet i samarbeid med

  Marit Lien, tidligere administrerende direktør, Peer Gynt

 

Relevant lesestoff:


Økonomistyringsrutiner, Peer Gynt AS
- Av Marit Lien


Spel- En kulturnæringsaktør
- Av Berit Vordal


Regnskapsloven (hos Lovdata)


Merverdiavgiftsloven
(hos Lovdata)


Bokføringsloven (hos Lovdata)


Åndsverkloven (hos Lovdata)


Tono - Informasjonssentral for opphavsrett og klarering