Økonomiansvarlig


Som økonomiansvarlig har du et overordnet ansvar for økonomien i produksjonen, i samarbeid med styret og produksjonsleder.

Det innebærer ansvar for budsjett og regnskap, og kontroll på investeringer og utgifter.

 

 

Relevant lesestoff:


Økonomistyring av spel og musikkteater
- Jo Inge Nes


Regnskapsloven (hos Lovdata)


Merverdiavgiftsloven
(hos Lovdata)


Bokføringsloven (hos Lovdata)


Åndsverkloven (hos Lovdata)


Tono - Informasjonssentral for opphavsrett og klarering


Fundraising Norge -

Fundraising er aktivitet for å skaffe frivillige økonomiske bidrag eller andre ressurser til en organisasjon. Dette kan gjøres ved å be om donasjoner eller tjenester fra eksempelvis enkeltindivider, bedrifter, stiftelser eller statlige aktører.

Fundraising går også under betegnelsene; pengeinnsamling, selvfinansiering eller formålsfinansiering. (Wikipedia)