Orkesterleder


Orkesterlederen, også kalt dirigent (musikalsk leder som ikke spiller selv) eller kapellmester (musikalsk leder som spiller i orkestret), er ansvarlig for det musikalske arbeidet under prøver og forestillinger. Dette inkluderer gjerne både musikere, sangere og kor. Orkesterlederen kan ha en viktig rolle i forhold til kunstneriske valg (for eksempel tempo og intonering).

Antall musikere som brukes i en forestilling varierer avhengig av partituret.

Relevant lesestoff:


Musikk i en teaterproduksjon
- av Kyrre Havdal


Komponisten


Organisasjon:


Creo