Søkeresultater for: regissor

Kostymedesigner

Regissør Dramatiker Komponist Koreograf Scenograf Kostymedesigner Å starte opp en kostymejobb Lysdesigner Lyddesigner Kostymedesigner Kostymedesigner, den som tegner kostymer til en produksjon. Kostymedesign er et eget fag som krever kjennskap til stilhistorie, tekstanalyse, materialbruk, fargelære og kunnskap om hvordan kostymer forholder seg til og påvirker kroppens og karakterenes framtoning. Kostyme, klesdrakt som brukes på scene,…

Read More

Lysdesigner

Regissør Dramatiker Komponist Koreograf Scenograf Kostymedesigner Lysdesigner Om lysdesign Lyddesigner Lysdesigner Design, formgivning. En lysdesigner har som oppgave å sammenbinde regissørens visjoner, scenografens rom, skuespillernes uttrykk, forfatterens tekst, komponistens musikk, koreografens intensjoner og dansernes bevegelser. Dette gjøres med lyskastere og annet teknisk utstyr. I det praktiske arbeidet samarbeider lysdesigneren med lysgruppa.   Relevant lesestoff: Om…

Read More

Om lysdesign

Regissør Dramatiker Komponist Koreograf Scenograf Kostymedesigner Lysdesigner Om lysdesign Lyddesigner Om lysdesign av Sune Schjelderup En lysdesigner har som oppgave å sammenbinde instruktørens visjoner med scenografens rom, skuespillernes uttrykk, med forfatterens tekst, komponistens melodier, med koreografens intensjoner og dansernes bevegelser. Dette gjøres med lyskastere og annet projeksjonsmateriell. Lysdesignet skal ikke i første rekke være dekorativt,…

Read More

Lyddesigner

Regissør Dramatiker Komponist Koreograf Scenograf Kostymedesigner Lysdesigner Lyddesigner Lyddesigner/lydteknikk   Lyddesigner   Design, formgivning. En lydesigner komponerer verk eller legger lydeffekter til film og teater og er med på utforme det totale lydbildet. Etter premieren har en eller flere lydteknikere ansvaret for å ivareta intensjonene til lyddesigneren. I dette arbeidet bistår også lydgruppa.   Relevant…

Read More

Lyddesign/lydteknikk

Regissør Dramatiker Komponist Koreograf Scenograf Kostymedesigner Lysdesigner Lyddesigner Lyddesign/lydteknikk   Lyddesign/lydteknikk av Sune Schjelderup En lyddesigner er en person som komponerer verk eller legger til lydeffekter til film og teater. En lyddesigner tar hensyn til det totale budskapet. Det finnes skoler for å lære lyddesign, men det finnes også mange som har bakgrunn i kun…

Read More

Regiassistent

Inspisient Dramaturg Regiassistent Koreografassistent Arrangør Repetitør Sanginstruktør Språkkonsulent Sufflør Regiassistent Regiassistentens oppgaver defineres av regissøren ut fra hans/hennes behov for assistanse. En vanlig funksjon er at assistenten noterer og oppdaterer regissørens sceniske arrangement og leder prøvene i regissørens eventuelle fravær.

Read More

Repetitør

Inspisient Dramaturg Regiassistent Koreografassistent Arrangør Repetitør Sanginstruktør Språkkonsulent Sufflør Repetitør Repetitør, pianist som akkompagnerer og påser at musikken øves inn i tråd med komponistens notemateriale. Repetitørens oppgave er å gi veiledning under innøving av de musikalske innslagene, men det er regissøren eller koreografen som leder selve øvingene. Repetitøren skal ha full oversikt over musikken i produksjonen…

Read More

Sufflør

Inspisient Dramaturg Regiassistent Koreografassistent Arrangør Repetitør Sanginstruktør Språkkonsulent Sufflør Sufflør Sufflør, person som har til oppgave å si replikker til skuespillerne i løpet av en teaterframføring dersom skuespilleren skulle glemme sin replikk. Suffløren er gjerne plassert i første publikumsrekke eller på siden av scenen   Under friluftsforestillinger og i store scenerom kan suffløren bruke mikrofon.…

Read More

Spelhandboka.no

Spelhandboka er en nettbasert håndbok i teaterproduksjon Nettstedets kjerne er en klikkbar  modell der de fleste oppgaver i en produksjon er definert med supplerende fagartikler. Spelhandboka inneholder også Norsk spelkalender   For historikk: Om spelhandboka Sjekk også vår facebookside: facebook.com/Spelhandboka Norsk spelkalender Klikk her Fotograf: Ian Brodie Hester og ryttere fra Mesna under innspillingen av filmen…

Read More