Produksjonsleder


Leder, en person som leder en gruppe, organisasjon eller virksomhet


Produksjonslederen har ansvaret for god fremdrift i produksjonen gjennom riktig bemanning,
god planlegging og økonomistyring i samarbeid med lederne for produksjonsgruppene.

Utarbeidelse av prøveplan er som regel regissørens ansvar.
Dette bør gjøres i samarbeid med produksjonslederen og inspisienten.


Noen spel bruker begrepet teatersjef (ekstern lenke) om produksjonslederen, mens andre  spel – som Marispelet ved Rjukanfossen – ivaretas flere av oppgavene av daglig leder

Marispelet har selv beskrevet arbeidsdelingen på følgende måte

Relevant lesestoff:


Toråsspelet, formidling på historisk grunn

- Av Hedda Caroline Wigeland Håkegård


Kontraktsarbeid i kulturbransjen

- Av Christer T. Aannestad


Spelet om Mardøla – eit spel verdig!

- Av Marit Wadsten


Produksjonslederen

- Av Petter Skar


Frivilligheten = grunnmuren i all kulturproduksjon
- Av Berit Vordal


Inspisientrollen i spelsammenheng
- Av Kjetil Falkum.


Aktørkontrakter
- Av Kari Anne Valsø og Ida-Kristin S. Tovstaul


Elden og Innovasjon Norge

- Av Siri Gellein


Produksjonsledelse

- Av Ane Wennevold.


Markedsføring

- Av Marit Lien


Økonomistyringsrutiner

- Av Marit Lien


Ledelse i spel - hvem er teatersjefen?

- Av Berit Vordal


Lov om opphavsrett til åndsverk
(ligger hos Lovdata)


Organisasjon:


Creo


Norsk teater- og orkesterforening


Spekter


TONO