Produksjonsmodell for spel og teaterproduksjoner

En vellykka teaterproduksjon er vanligvis avhengig av god organisering.
Vi har laget en produksjonsmodell som tar hensyn til at spel blir til under ulike forutsetninger.

Det er viktig å etablere en organisasjon som er tilpassa lokale forhold.
Modellen er derfor laget etter prinsippet «stryk det som ikke passer».

Modellen viser ikke kommandolinjene i en produksjon.
Det betyr ikke at disse er fraværende. Enhver medarbeider i produksjonen må vite hva som er hans eller hennes definerte oppgaver, ansvar og myndighet.

Modellen viser heller ikke progresjonen i arbeidet. I flere tilfeller starter en produksjon med en skrevet tekst, men ikke nødvendigvis.Noen prosjekter starter med en idé der improvisasjon og aktiv skuespillermedvirkning er et viktig kunstnerisk prinsipp.

Uavhengig av modell, er det viktig å definere hvem som har det overordna administrative og det overordna kunstneriske ansvaret.

I produksjonsmodellen er de involverte samla i grupper med beslekta funksjoner i forhold til forestillinga. Denne inndelinga er brukt i hele Spelhandboka:

 

Administrasjon - Om å administrere spel og teaterproduksjoner.

 

Kunstnerisk ansvar - Om kunstneriske ansvarlige som kan brukes i en produksjon.

 

Bindeledd - Om det vi definerer som bindeledd i spel og teateroppsetninger.

 

Utøvere - Om ulike typer utøvere i en oppsetning.

 

Scene - Om grupper med ulikt sceneteknisk ansvar.

 

Servicefunksjoner - Om ulike funksjoner knytta til trivsel, renhold m.m.

 

Forestilling

 

Produksjonsmodellen er utarbeidet av Idar Lind i samarbeid med Egil Johansen, Ingeborg Eliassen og Berit Vordal.