Regissør


Regissør, kunstnerisk hovedansvarlig for teater-, opera-, film- og fjernsynsproduksjoner.

Instruktør, person som underviser eller veileder.

Sceneinstruktør, den som leder innstuderingen av et teaterstykke.

Iscenesettelse, med utgangspunkt i en dramatisk tekst, gjennom skuespillere, å fortelle en historie med bruk av ulike sceniske/dramatiske virkemidler.


Regissør, instruktør, sceneinstruktør og iscenesetter er betegnelser som brukes om hverandre.

Relevant lesestoff: 


Artikler


Lov om opphavsrett til åndsverk.


Organisasjon:


Regiforbundet